Hlavní obsah

suivant [sɥivɑ̃ˌ ɑ̃t]

Vyskytuje se v

suivre: suivre son coursmít normální/obvyklý průběh, probíhat

suivre: à suivrepokračování příště

suivre: se suivrejít/jet za sebou

suivre: se suivrejít po sobě, následovat po sobě

bée: J'en suis bouche bée.Jsem z toho celý paf.

connaissance: Je suis heureux de faire votre connaissance.Rád jsem vás poznal. zdvořilostní obrat

cours: suivre son coursprobíhat normálně

éternel: Je ne suis pas éternel.Nebudu tady věčně. zemřu

exemple: exemple à suivrenásledováníhodný příklad

marche: marche à suivrepostup

suivre: suivre un produitdále prodávat/vyrábět (týž) výrobek

y: Je n'y suis (chez moi) pour personne.Pro nikoho nejsem doma.

accord: Je ne suis pas d'accord.Nesouhlasím.

appliquer: La règle s'applique aux cas suivants.Pravidlo platí pro následující případy.

campo: Je me suis donné campo.Udělal jsem si volno.

convertir: Je suis de son avis, il m'a converti.Souhlasím s ním, přesvědčil mě.

demeurant (au): Au demeurant, je ne suis pas concerné.Mě se to ostatně netýká.

dévorer: Je suis dévoré par les moustiques.Žerou mě komáři.

disposition: Je suis à votre entière disposition.Jsem vám plně k dispozici.

libre: Je suis libre ce soir.Mám dnes večer čas., Dnes večer jsem volný.

nul: Pour le bricolage, je suis nul.Jako domácí kutil jsem úplně levý.

obligé: Je vous suis bien obligé.Jsem vám velmi zavázán.

occupé: Je suis occupé.Mám práci., Mám co dělat., Nemám čas.

: D'où il suit que...Z toho plyne, že...

penser: Je pense, donc je suis.Myslím, tedy jsem.

pour: Je suis pour.Jsem pro.

ravi: (Je suis) Ravi de faire votre connaissance.Velmi mě těší, že vás poznávám.

suivre: Suivez cette voiture !Jeďte za tím vozidlem!

suivre: suivre qqn à la pistestopovat koho

suivre: On le verra dans l'exemple qui suit.Uvidíme to na příkladu, který bude následovat.

suivre: le jour qui suivitnásledující den

suivre: suivre un cheminjít cestou

suivre: suivre un courschodit na přednášky, navštěvovat kurs

suivre: suivre l'opinion communedát na všeobecné mínění

suivre: suivre le fil de la conversationsledovat tok konverzace

suivre: Cet élève ne suit pas.Ten žák nedává pozor.

battu: suivre les sentiers battusubírat se vyšlapanou cestou sledovat tradiční postupy ap.

candidat: Je ne suis pas candidat !To mě neláká!

confus: Je suis confus.Lituji., Je mi to líto.

donc: Je pense, donc je suis.Myslím, tedy jsem.

fil: suivre le fil de ses idéessledovat tok svých myšlenek

jour: Les jours se suivent et ne se ressemblent pas.Časy se mění, co bylo, není.

mouvement: suivre le mouvementjít s proudem

suivre: suivre son idéedržet se věci

tombe: suivre qqn dans la tombebrzy odejít za kým

trace: suivre/marcher sur les traces de qqnjít/kráčet stopách/šlépějích koho

chodit: chodit na přednáškysuivre un cours

: Já jsem...Je suis...

následování: příklad hodný následováníexemple à suivre

následovat: následovat jeden za druhýmse suivre

normálně: probíhat normálně obvyklým způsobemsuivre son cours

normální: mít normální průběhsuivre son cours

pokračování: pokračování příštěà suivre

pozor: dávat pozor ve školesuivre e maître/le professeur

proběhnout: proběhnout normálně/obvyklým způsobemsuivre son cours

předloha: držet se předlohysuivre son modèle

přednáška: chodit na přednáškysuivre les cours

příště: pokračování příštěà suivre

řídit se: řídit se čím příklademsuivre l'exemple de qqn

sledovat: sledovat stopu kohopister qqn, suivre la trace de qqn

sledovat: sledovat koho/co očimasuivre qqn/qqch des yeux

stopa: jít po čí stopěsuivre qqn à la trace

tady: Nebudu tady věčně.Je ne suis pas éternel.

tempo: držet tempo pelotonu, i přen.suivre le train

věčně: Nebudu tady věčně. zemřuJe ne suis pas éternel.

způsob: probíhat obvyklým způsobemsuivre son cours

brát: Já to beru.(Je suis) d'accord.

dieta: držet dietufaire un/suivre un/être au régime

dojít: Došel mi benzín.Je suis tombé en panne d'essence.

e-mail: poslat/přeposlat komu e-mailenvoyer/faire suivre un e-mail à qqn

: Za to já nemohu.Je n'y suis pour rien.

jistě: Nevím to jistě.Je n'en suis pas sûr.

jistý: Jsem si tím jist.J'en suis sûr.

jít: Pojďte se mnou.Suivez-moi.

kde: To je místo, kde jsem se narodil.C'est le lieu où je suis né.

když: Když jsem se vrátil domů, všichni už spali.Quand je suis rentré chez moi, tout le monde dormait déjà.

když: Když jsem dokončil práci, odešel jsem domů.Mon travail terminé, je suis rentré chez moi.

líto: Je mi líto koho/čeho.Je suis désolé/-ée pour qqn/qqch., J'ai pitié de qqn

líto: Je mi to líto.Je suis désolé/-ée.

litovat: Lituji, že jsem vás nechal čekat.Je suis désolé de vous avoir fait attendre.

moct: Já za to nemůžu.Ce n'est pas de ma faute., Je n'y suis pour rien.

mrzet: To mě mrzí.J'en suis désolé.

nachlazený: Jsem pěkně nachlazený.Je suis bien enrhumé.

napálit: Nechal jsem se napálit.Je me suis fait avoir.

nepodařit se: Nepodařilo se mi přijít včas.Je ne suis pas arrivé à être à temps.

nesouhlasit: Nesouhlasím.Je ne suis pas d'accord.

nevolno: Je mi nevolno.J'ai mal au cœur., Je ne me sens pas bien., Je suis pris de vertige.

po: jít po značkáchsuivre les flèches