Hlavní obsah

nul [nyl]

Podstatné jméno

  • nula, nicka o osobě

Zájmeno

  • nikdoNul n'est censé ignorer la loi.Neznalost zákona neomlouvá.

Vyskytuje se v

klesnout: klesnout na nulutomber à zéro

míč: neplatný míčmauvaise balle, balle nulle

opravdový: To je opravdová nula.C'est une vraie nullité.

rozdíl: nulový/žádný rozdíldifférence nulle

stupeň: deset stupňů nad nuloudix degrés au-dessus de zéro

výjimka: bez jakékoli výjimky, naprosto bez výjimkysans nulle exception

pod, pode: deset pod nuloudix degrés au-dessous de zéro

pojít: Nula od nuly pojde.On ne fait rien de rien.

sloužit: Dvěma pánům nelze sloužit.Nul ne peut servir deux maîtres à la fois.

négatif: températures négativesteploty pod nulou

part: nulle partnikde

remettre: remettre le compteur à zéronastavit měřič na nulu

tomber: tomber à zéroklesnout na nulu

match: match nulnerozhodné utkání

partir: Il est parti de zéro et il a réussi.Začínal od nuly a uspěl.

ignorer: Nul n'est censé ignorer la loi.Neznalost zákona neomlouvá.

irremplaçable: Nul n'est irremplaçable.Nikdo není nenahraditelný.

zéro: (re)partir de zéro(znovu) začí(na)t od nuly

avenu: nul et non avenu(od počátku) neplatný

second: à nulle autre secondekteré(mu) není na světě rovno

nula: klesnout na nulutomber à zéro