Hlavní obsah

nul [nyl]

Podstatné jméno

  • nula, nicka o osobě

Zájmeno

  • nikdoNul n'est censé ignorer la loi.Neznalost zákona neomlouvá.

Vyskytuje se v

klesnout: klesnout na nulutomber à zéro

míč: mauvaise balle, balle nulle neplatný míč

opravdový: To je opravdová nula.C'est une vraie nullité.

rozdíl: différence nullenulový/žádný rozdíl

stupeň: deset stupňů nad nuloudix degrés au-dessus de zéro

výjimka: sans nulle exceptionbez jakékoli výjimky, naprosto bez výjimky

pod, pode: deset pod nuloudix degrés au-dessous de zéro

pojít: Nula od nuly pojde.On ne fait rien de rien.

sloužit: Nul ne peut servir deux maîtres à la fois.Dvěma pánům nelze sloužit.

négatif: teploty pod nuloutempératures négatives

nul: mat. vecteur nulnulový vektor

part: nulle partnikde

remettre: nastavit měřič na nuluremettre le compteur à zéro

tomber: klesnout na nulutomber à zéro

match: match nulnerozhodné utkání

partir: Začínal od nuly a uspěl.Il est parti de zéro et il a réussi.

ignorer: Nul n'est censé ignorer la loi.Neznalost zákona neomlouvá.

irremplaçable: Nul n'est irremplaçable.Nikdo není nenahraditelný.

zéro: (znovu) začí(na)t od nuly(re)partir de zéro

second: à nulle autre secondekteré(mu) není na světě rovno

nula: klesnout na nulutomber à zéro

avenu: nul et non avenu(od počátku) neplatný