Hlavní obsah

avenu [av(ə)ny]

Vyskytuje se v

avenir: à l'avenirv budoucnu, (na)příště

avenant: avenant à un contrat d'assurancedodatek k pojistné smlouvě

avenir: dans un proche avenirv blízké budoucnosti

avenir: prédire l'avenirpředvídat budoucnost

assurer: Sa conduite passée nous assure de l'avenir.Jeho dřívější chování je nám zárukou pro budoucnost.

préoccuper: Son avenir me préoccupe.Jeho budoucnost mi dělá starosti

avenir: L'avenir (nous) le dira.Budoucnost ukáže.

budoucno: v budoucnuà l'avenir

budoucnost: myslet na budoucnostpenser à l'avenir

dodatek: dodatek ke smlouvěavenant

plán: plány do budoucnaprojets d'avenir

doložka: doložka ke smlouvěavenant au contrat

hudba: To je hudba budoucnosti.C'est la musique de l'avenir.