Hlavní obsah

avenant [av(ə)nɑ̃ˌ ɑ̃t]

Podstatné jméno mužské

  • práv.dodatek, doložka ke smlouvě ap.avenant à un contrat d'assurancedodatek k pojistné smlouvě

Vyskytuje se v

avenant: à l'avenantpřiměřeně, podle toho, k tomu

avenir: à l'avenirv budoucnu, (na)příště

avenu: nul et non avenu(od počátku) neplatný

assurer: Sa conduite passée nous assure de l'avenir.Jeho dřívější chování je nám zárukou pro budoucnost.

préoccuper: Son avenir me préoccupe.Jeho budoucnost mi dělá starosti

budoucno: à l'avenirv budoucnu

budoucnost: penser à l'avenir myslet na budoucnost

dodatek: avenant dodatek ke smlouvě

plán: projets d'avenirplány do budoucna

doložka: avenant au contratdoložka ke smlouvě

hudba: C'est la musique de l'avenir.To je hudba budoucnosti.