Hlavní obsah

revenant [ʀ(ə)vənɑ̃ ou ʀəv(ə)nɑ̃ˌ ɑ̃t]

Přídavné jméno

  1. zast.vracející se
  2. zast.příjemný

Vyskytuje se v

revient: prix de revientpořizovací/výrobní cena

cadastral: revenu cadastraldůchod z půdy

décision: revenir sur sa décisionzměnit své rozhodnutí

déductible: charges déductibles du revenunáklady odpočitatelné z příjmu

marginal: revenu marginalmarginální zisk

raison: revenir à la raisonpřijít (znovu) k rozumu

revenu: revenu brut/net/annuel/mensuelhrubý/čistý/roční/měsíční příjem

soi: revenir à soipřijít k sobě, vzpamatovat se

mode: revenir à la modevrátit se do módy

rester: Restez là, jusqu'à ce que je revienne.Zůstaňte tady, dokud se nevrátím.

revenir: Le courage lui revient.Vrací se mu odvaha.

soumettre: revenu soumis à l'impôtpříjem podléhající dani, zdaněný příjem

galop: Chassez le naturel, il revient au galop.Lidská přirozenost se nezapře.

loin: revenir de loinvyváznout z něčeho nebezpečného

mouton: Revenons à nos moutons.Vraťme se k naší věci.

naturel: Chassez le naturel, il revient au galop.Lidská přirozenost se nezapře.

daný: revenir sur sa parole(z)rušit dané slovo

důchod: revenu national brutekon. hrubý národní důchod

iluze: revenir de ses illusionsvyléčit se z iluzí

naprázdno: ne pas avoir résultat, se solder par un échec, ne servir à rien, ze soutěže ap. revenir bredouillevyjít naprázdno

povrch: remonter/revenir à la surfacevyplavat na povrch

příjem: revenu globalcelkový příjem

přijít: reprendre ses esprits, revenir à soipřijít k sobě

rušit: revenir sur sa parolerušit dané slovo

údiv: ne pas en revenirnevycházet z údivu

zpěnit: faire revenir des oignonsgastr. zpěnit cibulku

aby: J'ai peur qu'il ne revienne.Mám strach, aby se nevrátil.

nastejno: Cela revient au même.Vyjde to nastejno.

počátkem: Ils sont revenus au début de juin.Vrátili se počátkem června.

košile: Chassez le naturel, il revient au galop.Zvyk je železná košile.

mrkvička: revenir bredouilleostrouhat mrkvičku

probudit se: revenir à la vieprobudit se k životu

sobě: revenir à soipřijít k sobě

vyléčit se: revenir de ses illusionsvyléčit se z iluzí

zůstávat: Cela dépasse l'entendement., Je n'en reviens pas.Rozum mi nad tím zůstává stát.