Hlavní obsah

aby

Spojka

  1. (vyj. účel) pour que, afin que +subj.(při stejných podmětech) pour, afin de +inf.Přišel, aby tě poznal.Il est venu pour faire ta connaissance.
  2. (vyj. účinek) pour que +subj.(při stejných podmětech) pour +inf.
  3. (přání, vůle ap.) que +subj.(pokud je přímý předmět hlavní věty totožný s podmětem věty vedlejší) de +inf.Nechci, abys odjel.Je ne veux pas que tu partes.
  4. (obava ap.) que +subj.ve vedlejší větě se slovesem v záporu se užívá tzv. expletivní neMám strach, aby se nevrátil.J'ai peur qu'il ne revienne.

Částice

  1. (přání) que +subj., si +impf.
  2. (obava) que +subj.před sloveso se vkládá expletivní neAby se rodiče nevrátili dřív!Que les parents ne reviennent plus tôt !

Vyskytuje se v

dire: Pour ainsi dire.Abych tak řekl.

importer: Il importe de...Jde o to (, aby)..., Je důležité...

importer: Il importe que...Záleží na tom, aby..., Je důležité, aby... s konjunktivem

milieu: mat. milieu d'un segment ABstřed úsečky AB

pour: C'est trop beau pour être vrai.Je to příliš krásné, aby to byla pravda.

tellement: pas tellement... que +subj.ne tak..., aby

vrai: à dire (le) vrai, à vrai direpo pravdě řečeno, abych pravdu řekl(a)

afin de: Je me hâte afin d'arriver à l'heure.Pospíchám, abych přišel včas.

autorité: abus d'autoritézneužití pravomoci

compenser: Pour compenser, je t'emmènerai au ciné.Aby ti to nebylo líto, vezmu tě do kina.

confiance: abus de confiancezpronevěra, zneužití důvěry

alkohol: nestřídmá konzumace alkoholuabus d'alcool

dovolit: Dovolte (mi), abych Vám představil pana XY.Permettez-moi de vous présenter Monsieur XY.

důvěra: zneužití důvěryabus de confiance

jednat se: Jedná se o to, aby.Il s'agit de faire qqch.

konzumace: nestřídmá konzumace alkoholuabus d'alcool

kvůli: kvůli tomu, aby...pour que...

pití: nemírné pitíabus de l'alcool

pohlavní: pohlavní zneužíváníabus sexuel

střed: střed úsečky ABmilieu d'un segment AB

proto: Udělal to proto, aby mu pomohl.Il l'a fait pour l'aider.

představit: Dovolte (mi), abych Vám představil pana XY.Permettez-moi de vous présenter Monsieur XY.

představit se: Dovolte mi, abych se představil.Permettez que je me présente.

koza: Udělat co, aby se vlk nažral a koza zůstala celá.Ménager la chèvre et le chou.

možný: udělat všechno možné, aby...faire tout son possible pour...

páka: nasadit všechny páky, aby...mettre tout en œuvre pour...

stát: aby řeč nestálapour activer la conversation

ne: ne abyzesílený zápor veille à ce que +subj., prends (bien) soin pour ne pas faire qqch

než: než abyúčinek pour que +subj., pour +inf.