Hlavní obsah

možný

Přídavné jméno

  1. (potenciální, uskutečnitelný) possible(docela dobře možný) plausible(uskutečnitelný) faisableHned jak to bude možné.Dès que possible.všechny možné věcitoutes sortes de chosesmluvit o všem možnémparler de choses et d'autres
  2. (případný, eventuální) possible, éventuel/-elle(náhodný) contingent/-ente(potencionální) virtuel/-ellemožný případéventualité f

Vyskytuje se v

možná: Encore aujourd'hui si (c'est) possible.Pokud možná ještě dnes.

fígl: hovor. avoir plus d'un tour dans son sacznát všechny možné fígle

ça: ça dépendmožná, přijde na to, podle toho

impossible: faire l'impossibledělat všechno možné (a nemožné)

possible: dès que possiblehned jak to bude možné

pouvoir: Il se peut que...Je možné, že...

sorte: toutes sortes de qqchvšechny možné druhy čeho

vrai: hovor. C'est pas vrai !To není možné!, To snad ne!

peut-être: peut-être (bien) que...(dost) možná, že...

plus: au plus tôt(co možná) nejdříve

se: Il se peut que...Je možné, že...

ciel: remuer ciel et terrenasadit všechny páky, udělat všechno možné

corps: Il faudra me passer sur le corps.(Bylo by to možné) jen přes mou mrtvolu.

terre: remuer ciel et terreudělat všechno možné

tintin: C'est tintin.Je to nemožné.

traiter: Il l'a traité de tous les noms.Nadával mu do všeho možného.

možný: Dès que possible.Hned jak to bude možné.