Hlavní obsah

loin [lwε̃]

Předložka

  • de qqch daleko od čehoêtre loin de faire qqchbýt dalek čeho

Vyskytuje se v

dater: dater de loinbýt dávný stát se dávno

bouchon: hovor. pousser le bouchon trop loinzajít příliš daleko, přehnat to

cœur: Loin des yeux, loin du cœur.Sejde z očí, sejde z mysli.

coupe: Il y a loin de la coupe aux lèvres.Od slov daleko k činům.

monture: Qui veut voyager loin ménage sa monture.Práce kvapná, málo platná., Kdo chce dojet daleko, šetří svého koně.

voir: voir loinvidět dopředu, být prozíravý

dálka: au loinv dálce

široko: de loinširoko daleko

být: Ce n'est pas loin (d'ici).Není to (odtud) daleko.

daleko: C'est loin d'ici ?Je to odsud daleko?

nedaleko: Ce n'est pas loin d'ici.Je to nedaleko odtud.

dopředu: voir loinvidět dopředu být prozíravý

lávka: Loin de là !, Vous n'y êtes pas !pořek. Chyba lávky! omyl

mysl: Loin des yeux, loin du cœur.Sejde z očí, sejde z mysli.

z, ze: Loin des yeux loin du cœur.Sejde z očí, sejde z mysli. pořek.

zacházet: aller trop loinzacházet příliš daleko

loin: être loin de faire qqchbýt dalek čeho