Hlavní obsah

dater [date]

Tranzitivní sloveso

  • datovat napsat datumdater un contratdatovat smlouvu

Vyskytuje se v

péremption: date de péremptiondoba trvanlivosti u výrobku, expirační doba u léků ap.

date: date butoirkonečné datum, nejzazší termín

exigibilité: date d'exigibilitédatum splatnosti

devancer: devancer la date d'un paiement(za)platit před termínem

fixer: fixer une datestanovit lhůtu

butoir: date butoirkonečné datum, nejzazší termín

datum: date de naissancedatum narození

dodržet: respecter la date limitedodržet termín dokončení ap.

stanovit: prendre date/jourstanovit datum o schůzce

starý: de vieille datestarého data

konečný: délai ultime, date limitekonečná lhůta

narození: date/lieu de naissancedatum/místo narození

vypsat: fixer la date des élections, CaF déclencher des électionsvypsat volby

zadní: date limitenejzazší termín

dater: à dater d'aujourd'huiode dneška, počínaje dneškem