Hlavní obsah

konečný

Přídavné jméno

  1. (poslední) final/-ale , terminal/-ale , ultimekonečná lhůtadélai m ultime, date f limitekonečná (stanice)(station) terminus m
  2. (mající konec) fini/-ie
  3. (definitivní) définitif/-ive, final/-ale s konečnou platnostíen définitive

Vyskytuje se v

platnost: s konečnou platnostíen définitive

počet: nekonečný počet čehonombre infini de qqch

stanice: konečná staniceterminus

date: konečné datum, nejzazší termíndate butoir

infini: nekonečný počet čehonombre infini de qqch

rigueur: konečná lhůtadélai de rigueur

souverain: konečný rozsudek, rozsudek poslední instancejugement souverain

butoir: konečné datum, nejzazší termíndate butoir

konečný: konečná (stanice)(station) terminus