Hlavní obsah

marquer [maʀke]

Tranzitivní sloveso

  1. (o)značit, (o)značkovat, (o)známkovat
  2. hovor.napsat si, zapsat (si), poznamen(áv)at (si) do diáře ap.
  3. qqn/qqch de qqch zanech(áv)at stopu čeho na kom/čem, poznamenat koho/co čím
  4. přen.qqn poznamenat, ovlivnit koho
  5. ud(áv)at např. rytmus, o chronometru, ukázat např. teploměr teplotumarquer un butskórovat, dát branku
  6. marquer le coup dá(va)t najevo, zaznamen(áv)at všimnout si
  7. qqch zdůraznit co, dá(va)t vyniknout čemuCette robe marque la taille.Ty šaty zdůrazňují pas.
  8. qqch naznačit, prozradit, napovídat co

Vyskytuje se v

marque: de marqueznačkový

marquer: marquer le coupdá(va)t najevo, zaznamen(áv)at všimnout si

bod: marquer des pointszískat body

branka: marquer un butdát branku

křída: marquer qqch à la craiepoznačit co křídou

ochranný: marque (de fabrique)odb. ochranná známka

projev: témoignage /marque d'amitiéprojev přátelství

rytmus: marquer le rythmeudávat rytmus

stopa: porter les marques de qqchnést stopy čeho

takt: marquer la mesureudávat takt

tovární: marque de fabriquetovární značka

výrobní: marque de fabriquevýrobní značka

značka: marque de fabriquevýrobní značka zboží

značkový: produit de marqueznačkový výrobek

známka: marque (déposée)ekon. ochranná známka

gól: marquer un butdát gól

přilepit se: marquer qqn à la culottepřilepit se na koho

image: image de marqueimage, dobré jméno, dobrá pověst