Hlavní obsah

marque [maʀk]

Vyskytuje se v

marque: de marqueznačkový

marquer: marquer le coupdá(va)t najevo, zaznamen(áv)at všimnout si

bod: marquer des pointszískat body

branka: marquer un butdát branku

křída: marquer qqch à la craiepoznačit co křídou

ochranný: marque (de fabrique)odb. ochranná známka

projev: témoignage /marque d'amitiéprojev přátelství

rytmus: marquer le rythmeudávat rytmus

stopa: porter les marques de qqchnést stopy čeho

takt: marquer la mesureudávat takt

tovární: marque de fabriquetovární značka

výrobní: marque de fabriquevýrobní značka

značka: marque de fabriquevýrobní značka zboží

značkový: produit de marqueznačkový výrobek

známka: marque (déposée)ekon. ochranná známka

gól: marquer un butdát gól

přilepit se: marquer qqn à la culottepřilepit se na koho

image: image de marqueimage, dobré jméno, dobrá pověst