Hlavní obsah

signe [siɲ]

Podstatné jméno mužské

  1. znamení dobré, špatné ap., známka nemoci ap.
  2. pokynlangage des signesznaková řeč hluchoněmýchen signe de qqchna znamení čeho
  3. značka, znaménko interpunkční, matematické ap., znak

Vyskytuje se v

signer: se signer(po)křižovat se, poznamenat se křížem

abréviatif: signe abréviatifzkratka značka

arbitraire: arbitraire du signearbitrárnost jazykového znaku

contrat: signer un contratpodepsat smlouvu

diacritique: signe diacritiquediakritické znaménko

indicatif: signe indicatif d'une maladiepříznak nemoci

reconnaissance: signe de reconnaissancepoznávací znamení

ponctuation: signe de ponctuationinterpunkční znaménko

diable: signer un pacte avec le diableuzavřít smlouvu s ďáblem

particulier: signes particuliers : néantzvláštní znamení: žádná

dělit: signe de divisionděleno znaménko

grafický: signes graphiquesgrafické značky

hlava: signe affirmatif de la tête(souhlasné) přikývnutí hlavou

jevit: donner des signes de fatiguejevit známky únavy

kříž: signe de la croixznamení kříže

násobit: signe de multiplicationnásobeno znaménko

náznak: sans aucun signe de désaccordbez náznaku odporu

pokynutí: signe de têtepokynutí hlavy

poznávací: signe de reconnaissancepoznávací znamení

řeč: langage des signesposunková/znaková řeč

smlouva: signer un contratpodepsat smlouvu

zkratka: signe abréviatifzkratka značka

znakový: langage des signesznaková řeč hluchoněmých

znamení: faire à qqn des signes d'intelligencedávat (tajná) znamení komu

znaménko: signes diacritiquesdiakritická znaménka

známka: donner des signes de fatiguejevit známky únavy

zvláštní: signe particulierzvláštní znamení

zakroutit: secouer la tête en signe de doutezakroutit pochybovačně hlavou

život: ne pas donner signe de vienejevit známky života

signe: langage des signesznaková řeč hluchoněmých