Hlavní obsah

signer [siɲe]

Vyskytuje se v

abréviatif: signe abréviatifzkratka značka

arbitraire: arbitraire du signearbitrárnost jazykového znaku

contrat: signer un contratpodepsat smlouvu

diacritique: signe diacritiquediakritické znaménko

indicatif: signe indicatif d'une maladiepříznak nemoci

reconnaissance: signe de reconnaissancepoznávací znamení

signe: langage des signesznakový jazyk

signe: en signe de qqchna znamení čeho

ponctuation: signe de ponctuationinterpunkční znaménko

diable: signer un pacte avec le diableuzavřít smlouvu s ďáblem

particulier: signes particuliers : néantzvláštní znamení: žádná

dělit: děleno znaménkosigne de division

grafický: grafické značkysignes graphiques

hlava: (souhlasné) přikývnutí hlavousigne affirmatif de la tête

jevit: jevit známky únavydonner des signes de fatigue

kříž: znamení křížesigne de la croix

násobit: násobeno znaménkosigne de multiplication

náznak: bez náznaku odporusans aucun signe de désaccord

pokynutí: pokynutí hlavysigne de tête

poznávací: poznávací znamenísigne de reconnaissance

řeč: posunková/znaková řečlangage des signes

smlouva: podepsat smlouvusigner un contrat

zkratka: zkratka značkasigne abréviatif

znakový: znaková řeč hluchoněmýchlangage des signes

znamení: dávat (tajná) znamení komufaire à qqn des signes d'intelligence

znamení: zvláštní znamení: žádnásignes particuliers: néant

znamení: na znamení čehoen signe de qqch

znaménko: diakritická znaménkasignes diacritiques

znaménko: interpunkční znaménkosigne de ponctuation

známka: jevit známky únavydonner des signes de fatigue

zvláštní: zvláštní znamenísigne particulier

zakroutit: zakroutit pochybovačně hlavousecouer la tête en signe de doute

známka: nejevit známky životane pas donner signe de vie

život: nejevit známky životane pas donner signe de vie