Hlavní obsah

signé [siɲe]

Vyskytuje se v

signer: se signer(po)křižovat se, poznamenat se křížem

abréviatif: signe abréviatifzkratka značka

arbitraire: arbitraire du signearbitrárnost jazykového znaku

contrat: signer un contratpodepsat smlouvu

diacritique: signe diacritiquediakritické znaménko

indicatif: signe indicatif d'une maladiepříznak nemoci

reconnaissance: signe de reconnaissancepoznávací znamení

signe: langage des signesznaková řeč hluchoněmých

ponctuation: signe de ponctuationinterpunkční znaménko

diable: signer un pacte avec le diableuzavřít smlouvu s ďáblem

particulier: signes particuliers : néantzvláštní znamení: žádná

dělit: signe de divisionděleno znaménko

grafický: signes graphiquesgrafické značky

hlava: signe affirmatif de la tête(souhlasné) přikývnutí hlavou

jevit: donner des signes de fatiguejevit známky únavy

kříž: signe de la croixznamení kříže

násobit: signe de multiplicationnásobeno znaménko

náznak: sans aucun signe de désaccordbez náznaku odporu

pokynutí: signe de têtepokynutí hlavy

poznávací: signe de reconnaissancepoznávací znamení

řeč: langage des signesposunková/znaková řeč

smlouva: signer un contratpodepsat smlouvu

zkratka: signe abréviatifzkratka značka

znakový: langage des signesznaková řeč hluchoněmých

znamení: faire à qqn des signes d'intelligencedávat (tajná) znamení komu

znaménko: signes diacritiquesdiakritická znaménka

známka: donner des signes de fatiguejevit známky únavy

zvláštní: signe particulierzvláštní znamení

zakroutit: secouer la tête en signe de doutezakroutit pochybovačně hlavou

život: ne pas donner signe de vienejevit známky života