Hlavní obsah

mysl

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (intelekt) esprit m, pensée f, cerveau mCo máte na mysli?Qu'est-ce que vous voulez dire ?
  2. (přesvědčení) avis m, opinion f

Vyskytuje se v

hnutí: hnutí myslimouvement de l'âme

vytanout: vytanout na myslivenir à l'esprit

ano: Myslím, že ano.Je crois que oui.

myslet: Myslím, že ano.Je crois que oui.

nikoli: Myslím, že nikoliv.Je crois que non.

hovno: Myslí, že jeho hovno nesmrdí.Il ne se prend pas pour une merde.

klesat: Klesá na mysli.Il perd courage.

moudrost: Myslí, že snědl všechnu moudrost (světa).Il se croit le sage.

z, ze: Sejde z očí, sejde z mysli. pořek.Loin des yeux loin du cœur.

ce: Zdá se mi., Myslím.Ce me semble.

pour: Pokud jde o mne, myslím (si), že...Pour moi, je pense que...

croire: Myslím, že je schopný všeho.Je le crois capable de tout.

pensée: v duchu/myšlenkách/myslien/par la pensée

penser: Myslím, tedy jsem.Je pense, donc je suis.

cœur: Sejde z očí, sejde z mysli.Loin des yeux, loin du cœur.

donc: Myslím, tedy jsem.Je pense, donc je suis.

engourdir: malátná mysl, těžkopádný člověkesprit engourdi

lent: Myslí ti to pomalu.T'as le cerveau lent.

loin: Sejde z očí, sejde z mysli.Loin des yeux, loin du cœur.

souffler: Myslí si, že to udělá raz dva.hovor. Il croit qu'il va y arriver en soufflant dessus.

mysl: Co máte na mysli?Qu'est-ce que vous voulez dire ?