Hlavní obsah

loin [lwε̃]

Předložka

  • de qqch daleko od čehoêtre loin de faire qqchbýt dalek čeho

Vyskytuje se v

dater: dater de loinbýt dávný stát se dávno

bouchon: hovor. pousser le bouchon trop loinzajít příliš daleko, přehnat to

cœur: Loin des yeux, loin du cœur.Sejde z očí, sejde z mysli.

coupe: Il y a loin de la coupe aux lèvres.Od slov daleko k činům.

monture: Qui veut voyager loin ménage sa monture.Práce kvapná, málo platná., Kdo chce dojet daleko, šetří svého koně.

voir: voir loinvidět dopředu, být prozíravý

dálka: v dálceau loin

dálka: z dálkyde loin

dálka: To je dálka.Il y a loin.

široko: široko dalekode loin

být: Není to (odtud) daleko.Ce n'est pas loin (d'ici).

daleko: Je to odsud daleko?C'est loin d'ici ?

nedaleko: Je to nedaleko odtud.Ce n'est pas loin d'ici.

nedaleko: Bydlí nedaleko školy.Il habite pas loin de son école.

daleko: zajít příliš dalekoaller trop loin

dopředu: vidět dopředu být prozíravývoir loin

lávka: pořek. Chyba lávky! omylLoin de là !, Vous n'y êtes pas !

mysl: Sejde z očí, sejde z mysli.Loin des yeux, loin du cœur.

z, ze: Sejde z očí, sejde z mysli. pořek.Loin des yeux loin du cœur.

zacházet: zacházet příliš dalekoaller trop loin