Hlavní obsah

hnutí

Vyskytuje se v

hnout: expr. hnout kostrouse magner, griller

hnout: Ani hnout!Pas bouger !, Que personne ne bouge !

krok: nehnout se od koho na krokne pas quitter qqn d'une semelle

hnout: nehnout pro koho prstemne pas remuer le petit doigt pour qqn

hnout: hnout komu žlučíéchauffer la bile de qqn

hnout se: nehnout se ani na krok od kohone pas quitter qqn d'une semelle

hnout se: nemoci se hnout z místane savoir comment s'y prendre

prst: nehnout ani prstemne pas remuer le petit doigt

žluč: hnout komu žlučíéchauffer la bile à qqn

broncher: sans broncherbez vzpírání, aniž by (kdo) hnul brvou

immobile: rester immobilezůstat bez hnutí

lever: ne pas lever le petit doigtnehnout ani prstem nic neudělat

quitter: ne pas quitter qqn d'une semellenehnout se od koho na krok

sourciller: Il a payé sans sourciller.Zaplatil a ani nehnul brvou.

basque: hovor. s'accrocher aux basques de qqndržet se koho za šos(y), nehnout se od koho na krok

carafe: rester en carafenehnout se z místa, zůstat viset

décoller: ne pas décollernehnout se odněkud

pas: ne pas quitter qqn d'un pasnehnout se od koho ani na krok

remuer: ne pas remuer le petit doigtnehnout ani prstem

tourner: tourner le sanghnout žlučí, naštvat