Hlavní obsah

prst

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (na ruce) doigt m
  2. (na noze) orteil m
  3. (obratlovců obecně) doigt m

Vyskytuje se v

bříško: pulpe des doigtsbříško prstů

článek: phalange anat. článek prstu

obratnost: doigté obratnost prstů

otisk: empreintes digitalesotisky prstů

sejmout: prendre des empreintessejmout otisky prstů

lusknout: Il a fait claquer ses doigts.Luskl prsty.

dlouhý: avoir les mains crochuesmít dlouhé prsty

hnout: ne pas remuer le petit doigt pour qqnnehnout pro koho prstem

koukat: avoir l'œil sur qqnkoukat komu na prsty

olíznout: s'en lécher les doigtsolíznout všech deset (prstů)

omotat: zast. avoir qqn dans sa mancheomotat si koho kolem prstu

pohlížet: regarder qqn de traverspohlížet na koho skrz prsty

popálit: se brûler les doigtspopálit si prsty

proklouznout: glisser entre les doigts comme une anguilleproklouznout mezi prsty jako úhoř

přiskřípnout: hovor. visser qqn, serrer la vis à qqnpřiskřípnout komu prsty

skrz: regarder qqn de traversdívat se na koho skrz prsty

spočítat: compter qqch sur les doigts d'une mainspočítat co na prstech jedné ruky

ukázat: montrer qqn du doigtukázat na koho prstem

vycucat: fabriquer qqchvycucat si co z prstu

entre: tenir qqch entre ses doigtsdržet co v prstech

épais: avoir des doigts épaismít tlusté prsty

lever: ne pas lever le petit doigtnehnout ani prstem nic neudělat

mouiller: mouiller son doigt de salivenaslinit si prst

toucher: toucher du doigtdotknout se prstem

claquer: faire claquer ses doigtslusknout (prsty)

craquer: faire craquer ses doigtspraskat klouby v prstech

brûler: se brûler les ailesspálit si prsty

crochu: avoir les mains crochuesmít dlouhé prsty, být hamižný

doigt: filer entre les doigts de qqnproklouznout komu mezi prsty

remuer: ne pas remuer le petit doigtnehnout ani prstem

prst: krást avoir les mains crochues, mít vliv avoir le bras longmít dlouhé prsty