Hlavní obsah

ukázat

Vyskytuje se v

jasně: jasně ukázat co ozřejmitmettre qqch en évidence

odvážný: ukázat se jako odvážný člověkse montrer courageux

pravý: ukázat svoji pravou tvářse montrer sous son vrai jour/tel qu'on est

příznivý: ukázat co/koho v příznivém světlemontrer qqch/qqn sous un jour favorable

tvář: ukázat svoji pravou tvářse montrer sous son vrai jour

cesta: Mohl byste mi ukázat cestu?Pourriez-vous me montrer le chemin ?

záda: ukázat zádatourner casaque

comprendre: faire comprendredá(va)t na srozuměnou, ukázat oč jde

désavantage: se montrer à son désavantageukázat se v nepříznivém světle

évidence: mettre qqch en évidencejasně ukázat, ozřejmit co

montrer: montrer le cheminukázat cestu

montrer: se montrer à qqnukázat se komu

psychologie: faire preuve de psychologieukázat se jako dobrý psycholog

faire: faire voir qqch à qqnukázat komu co

avenir: L'avenir (nous) le dira.Budoucnost ukáže.

doigt: faire toucher qqch du doigthmatatelně přesvědčit o čem, názorně ukázat co

montrer: montrer ses dentsukázat zuby, (po)hrozit

profil: montrer son meilleur profilukázat se ze své nejlepší stránky

rater: Je ne le raterai pas !Já mu ještě ukážu!

talon: montrer les talonsukázat paty, vzít do zaječích

voie: mettre qqn sur la voieukázat komu cestu, přivést koho na stopu