Hlavní obsah

ukázat

Vyskytuje se v

jasně: mettre qqch en évidencejasně ukázat co ozřejmit

odvážný: se montrer courageuxukázat se jako odvážný člověk

pravý: se montrer sous son vrai jour/tel qu'on estukázat svoji pravou tvář

příznivý: montrer qqch/qqn sous un jour favorableukázat co/koho v příznivém světle

tvář: se montrer sous son vrai jourukázat svoji pravou tvář

cesta: Pourriez-vous me montrer le chemin ?Mohl byste mi ukázat cestu?

záda: tourner casaqueukázat záda

comprendre: faire comprendredá(va)t na srozuměnou, ukázat oč jde

désavantage: se montrer à son désavantageukázat se v nepříznivém světle

évidence: mettre qqch en évidencejasně ukázat, ozřejmit co

montrer: montrer le cheminukázat cestu

psychologie: faire preuve de psychologieukázat se jako dobrý psycholog

faire: faire voir qqch à qqnukázat komu co

avenir: L'avenir (nous) le dira.Budoucnost ukáže.

doigt: faire toucher qqch du doigthmatatelně přesvědčit o čem, názorně ukázat co

profil: montrer son meilleur profilukázat se ze své nejlepší stránky

rater: Je ne le raterai pas !Já mu ještě ukážu!

talon: montrer les talonsukázat paty, vzít do zaječích

voie: mettre qqn sur la voieukázat komu cestu, přivést koho na stopu

ukázat: Elle nous a montré le chemin.Ukázala nám, kudy se dát.