Hlavní obsah

comprendre [kɔ̃pʀɑ̃dʀ]

Vyskytuje se v

demi-mot: comprendre à demi-motdovtípit se, číst mezi řádky

facile: chose facile à comprendresnadno pochopitelná věc

chercher: chercher à comprendrepokoušet se pochopit

compris: tout comprisse vším všudy o ceně

compris: service comprisvčetně obsluhy, služby v ceně

compris: toutes taxes comprises T. T. C.včetně daně

finir: Il a fini par comprendre.Konečně pochopil.

plus: Je ne comprends plus.Už nerozumím.

y: y comprisvčetně

houby: houby tomu rozumětn'y comprendre que couic

chápat: pomalu chápatêtre lent à comprendre

obsluha: cena včetně obsluhy, obsluha započtena, i s obsluhou v restauraci ap.service compris

pomalu: pomalu chápatêtre lent à comprendre

rozumět: houby tomu rozumětn'y comprendre que couic

rozumět: rozumět žertucomprendre la plaisanterie

rozumět: To se rozumí samo sebou.Cela va de soi/se comprend tout seul/s'entend tout seul/ne se demande pas.

srozuměná: dát na srozuměnoufaire comprendre, laisser entendre, donner à entendre

včetně: včetně obsluhyservice compris

all inclusive: all inclusive zájezdséjour tout compris

docházet: Karlovi všechno dochází pomalu.Charles est lent à comprendre.

chápat: Nechápu.Je ne comprends pas.

jasný: (Je to) jasné?C'est compris ?

prosím: Prosím? Nerozuměl jsem.Vous dites ? Je n'ai pas compris.

rozumět: Nerozumím (tomu).Je ne (le) comprends pas.

petržel: rozumět tomu jako koza petrželin'y comprendre que dalle