Hlavní obsah

prosím

Částice

  1. (souhlas) je vous en prieDěkuji. – Prosím.Merci. – Je vous en prie.
  2. (pobídka) s'il vous plaîtProsím! vstupteEntrez !
  3. (otázka) pardonProsím? nerozuměl jsemPardon ?Prosím? Nerozuměl jsem.Vous dites ? Je n'ai pas compris.

Vyskytuje se v

prosit: prosím tě, prosím váspři vyjádření údivu je te le demande

nechat: nechat se prositse faire prier

snažně: snažně prositadjurer, supplier

mluvit: Mluvte prosím pomaleji.Pouvez-vous parler moins vite, s'il vous plaît.

moment: Moment, prosím!Un moment, s'il vous plaît !

pomalu: Mluvte prosím pomaleji.Parlez plus lentement, s'il vous plaît.

připoutat se: Připoutejte se prosím!Veuillez attacher vos ceintures !, Attachez vos ceintures !

smět: Smím prosit? o tanecVoulez-vous m'accorder cette danse ?

ten, ta, to: Podej mi, prosím, tu bílou tašku.Passe-moi ce sac blanc, s'il te plaît.

dát se: dát se prositse faire prier

après: Až po vás, prosím. zdvořilostní frázeAprès vous, je vous en prie.

prière: (Prosíme) Nekuřte.Prière de ne pas fumer.

si: prosím (vás), račtes'il vous plaît

vous: Prosím vás.S'il vous plaît.

dévouement: Přijměte prosím výraz mé hluboké oddanosti. v dopiseVeuillez agréer l'expression de mon entier dévouement.

en: Prosím (vás o to).Je vous en prie.

pardon: Prosím? (nerozuměl jsem)Pardon ?

supplier: prosit koho na kolenousupplier qqn à genoux

veuillez: Připoutejte se, prosím!Veuillez attacher vos ceintures !

dragée: dělat komu drahoty, nechat se prosit od kohotenir la dragée haute à qqn

expression: Přijměte, prosím, výraz mé úcty., S úctou. v dopiseVeuillez agréer l'expression de mes sentiments distingués.

répéter: Nenechá se prosit., Nemuselo se mu to říkat dvakrát.Il ne se l'est pas fait répéter.

prosím: Děkuji. – Prosím.Merci. – Je vous en prie.