Hlavní obsah

prosím

Částice

  1. (souhlas) je vous en prieDěkuji. – Prosím.Merci. – Je vous en prie.
  2. (pobídka) s'il vous plaîtProsím! vstupteEntrez !
  3. (otázka) pardonProsím? nerozuměl jsemPardon ?Prosím? Nerozuměl jsem.Vous dites ? Je n'ai pas compris.

Vyskytuje se v

prosit: prosím tě, prosím váspři vyjádření údivu je te le demande

nechat: nechat se prositse faire prier

prosit: Smím prosit? o tanecVous m'accordez cette danse ?

prosit: nechat se prositse faire prier

prosit: snažně prositsupplier

prosit: úpěnlivě prositimplorer

snažně: snažně prositadjurer, supplier

mluvit: Mluvte prosím pomaleji.Pouvez-vous parler moins vite, s'il vous plaît.

moment: Moment, prosím!Un moment, s'il vous plaît !

pomalu: Mluvte prosím pomaleji.Parlez plus lentement, s'il vous plaît.

připoutat se: Připoutejte se prosím!Veuillez attacher vos ceintures !, Attachez vos ceintures !

smět: Smím prosit? o tanecVoulez-vous m'accorder cette danse ?

ten, ta, to: Podej mi, prosím, tu bílou tašku.Passe-moi ce sac blanc, s'il te plaît.

dát se: dát se prositse faire prier