Hlavní obsah

dát se

Vyskytuje se v

dát: dát sik jídlu, pití prendre*

líbit: dát si líbitse laisser faire*

záležet: dát si záležetsnažit se s'appliquer, prendre* soin

bokem: dát (si) co bokemmettre qqch de côté

dát: dát si do nosuse taper un bon repas

koupel: dát si koupelprendre un bain

pauza: dát si pauzufaire une pause

pobízet: nedat se pobízetne pas se faire beaucoup prier

pochod: dát se na pochodse mettre en marche

pokřtít: dát se pokřtítrecevoir le baptême

práce: dát se do prácese mettre au travail

schůzka: dát si schůzku s kýmse donner rendez-vous avec qqn, donner rendez-vous à qqn

upřít: Nedá se upřít, že...Il est indéniable que...

záležet: dát si záležet na čemprendre soin de qqch, apporter une attention soutenue à qqch

dát: Dám si kávu.Je prends un café.

dát: dát si ušít šatyse faire faire une robe

sprcha: dát si sprchuprendre une douche

sraz: dát si sraz s kýmfixer un rendez-vous avec qqn

dohromady: dát se dohromady zotavit se, sebrat sese rétablir, se remettre

načas: dát si načasprendre son temps

pusa: dát si pozor na pusu před kým(re)tenir sa langue devant qqn

říct si: dát si říctse laisser faire, entendre raison, o ženě se laisser aller

svítit: hovor. Nedá se svítit.Rien à foutre.

trumpeta: dát si do trumpetyhovor. se taper la cloche, s'en mettre plein la lampe

commode: Elle n'est pas commode.Nedá se s ní snadno vyjít.

mettre: se mettre au service de qqndát se do služeb koho

œuvre: se mettre à l'œuvredát se do díla

prendre: prendre son tempsdá(va)t si na čas

raison: entendre raisondát si říct

somme: faire un sommezdřímnout si, expr. dát si šlofíka

travail: se mettre au travaildát se do práce

air: On manque d'air ici.Není tu čerstvý vzduch., Nedá se tu dýchat.

boire: Voulez-vous boire quelque chose ?Dáte si něco k pití?

croiser: croiser les jambesdát si nohu přes nohu

faire: faire réparer des chaussuresdát (si) opravit boty

pot: boire un pot (de bière)dát si jedno (pivo)

prendre: prendre un cafédát si kávu

rire: se mettre à rirerozesmát se, dát se do smíchu

casser: casser la croûteněco (málo) pojíst, dát si něco (k jídlu)

cravate: hovor. s'en jeter un (verre) derrière la cravatedát si jednu vypít sklenku

étrier: être ferme sur ses étriersnedat se zviklat, být silný v kramflecích

jeter: hovor. s'en jeter un (verre)dát si panáka

mérinos: hovor. laisser pisser le mérinosnechat to uležet, dá(va)t si na čas

mors: prendre le mors aux dentssplašit se o koni, přen. dát se unést hněvem, vybuchnout, pustit se do práce

on: On ne peut mieux.Nedá se lépe.

rincer: se rincer le gosierpropláchnout si hrdlo, přihnout si, dát si do trumpety