Hlavní obsah

dát se

Vyskytuje se v

líbit: se laisser faire*dát si líbit

záležet: snažit se s'appliquer, prendre* soindát si záležet

bokem: mettre qqch de côtédát (si) co bokem

koupel: prendre un baindát si koupel

pauza: faire une pausedát si pauzu

pobízet: ne pas se faire beaucoup priernedat se pobízet

pochod: se mettre en marchedát se na pochod

pokřtít: recevoir le baptêmedát se pokřtít

práce: se mettre au travaildát se do práce

schůzka: se donner rendez-vous avec qqn, donner rendez-vous à qqndát si schůzku s kým

upřít: Il est indéniable que...Nedá se upřít, že...

dát se: se mettre au travail, commencer à travaillerdát se do práce

sprcha: prendre une douchedát si sprchu

sraz: fixer un rendez-vous avec qqndát si sraz s kým

dohromady: se rétablir, se remettredát se dohromady zotavit se, sebrat se

načas: prendre son tempsdát si načas

pusa: (re)tenir sa langue devant qqndát si pozor na pusu před kým

říct si: se laisser faire, entendre raison, o ženě se laisser allerdát si říct

svítit: Rien à foutre.hovor. Nedá se svítit.

trumpeta: hovor. se taper la cloche, s'en mettre plein la lampedát si do trumpety

commode: Elle n'est pas commode.Nedá se s ní snadno vyjít.

mettre: se mettre au service de qqndát se do služeb koho

dát: k jídlu, pití prendre*dát si

œuvre: se mettre à l'œuvredát se do díla

prendre: prendre son tempsdá(va)t si na čas

raison: entendre raisondát si říct

somme: faire un sommezdřímnout si, expr. dát si šlofíka

travail: se mettre au travaildát se do práce

air: On manque d'air ici.Není tu čerstvý vzduch., Nedá se tu dýchat.

boire: Voulez-vous boire quelque chose ?Dáte si něco k pití?

croiser: croiser les jambesdát si nohu přes nohu

faire: faire réparer des chaussuresdát (si) opravit boty

pot: boire un pot (de bière)dát si jedno (pivo)

rire: se mettre à rirerozesmát se, dát se do smíchu

casser: casser la croûteněco (málo) pojíst, dát si něco (k jídlu)

cravate: hovor. s'en jeter un (verre) derrière la cravatedát si jednu vypít sklenku

étrier: être ferme sur ses étriersnedat se zviklat, být silný v kramflecích

jeter: hovor. s'en jeter un (verre)dát si panáka

mérinos: hovor. laisser pisser le mérinosnechat to uležet, dá(va)t si na čas

mors: prendre le mors aux dentssplašit se o koni, přen. dát se unést hněvem, vybuchnout, pustit se do práce

on: On ne peut mieux.Nedá se lépe.

rincer: se rincer le gosierpropláchnout si hrdlo, přihnout si, dát si do trumpety