Hlavní obsah

mettre [mεtʀ]

Tranzitivní sloveso

 1. qqch položit, klást, postavit co kamJe n'y ai jamais mis les pieds.Nikdy jsem tam nevkročil.mettre un mot entre guillemetsdát slovo do uvozovekmettre qqn en colèrerozzlobit koho
 2. qqn/qqch přivést, dovést, dát koho/co kammettre en placeuklidit, uložit, umístitmettre qqn en prisondát koho do vězenímettre de l'argent en réserveukládat penízemettre en circulationuvést do oběhu
 3. qqch à qqn obléci, nasadit komu co klobouk ap.
 4. qqch obléct si, vzít si na sebe co
 5. nosit, způsobit, udělatmettre fin à qqchukončit co, udělat konec čemu
 6. napsat, složit peníze na účet ap.
 7. mettons que... hovor.dejme tomu, že...
 8. hovor.dá(va)t
 9. mettre à niveau výp.upgradovat, nainstalovat novější verzi

Sloveso zvratné

 1. se mettre postavit se, posadit se, dostat se kamse mettre à tableposadit se ke stolu
 2. se mettre ve spojení s abstraktní situací nebo blíže neurčeným místemdostat se, dát sese mettre au service de qqndát se do služeb kohose mettre avec qqnžít, držet s kým
 3. se mettre zaujmout pozicise mettre à genouxkleknout sise mettre deboutpostavit se
 4. se mettre týká se fyzického nebo psychického stavuse mettre d'accorddohodnout sese mettre en colèrerozzlobit se
 5. se mettre en qqch dát se, vydat se do čehose mettre en marcherozjet se
 6. se mettre à (faire) qqch dát se, pustit se do čeho

Vyskytuje se v

accent: mettre l'accent surqqch klást důraz na co, zdůrazňovat co

aise: se mettre à l'aiseudělat si pohodlí, chovat se nenuceně

avant: mettre qqch en avantargumentovat čím

avant: mettre qqn en avantschov(áv)at se za koho

bas: mettre qqn/qqch baspoložit koho/co na zem

bâton: mettre des bâtons dans les rouesà qqn házet komu klacky pod nohy

boîte: mettre qqn en boîtevysmívat se komu, dělat si z koho blázny

condition: mettre en conditionzpracovat propagandou

doute: mettre qqch en doutezpochybnit co

examen: mise en examenobvinění

fin: mettre fin àqqch skončit, ukončit co, skoncovat s čím

martel: se mettre martel en têtedělat si těžkou hlavu

mise: mise en scènerežie, výprava

mise: mise en accusationobžaloba, obžalování

mise: être de misehodit se, být na místě, být vhodný

mise: mise à niveauupgrade

œuvre: mettre en œuvrepoužít čeho, upotřebit, uplatnit co

œuvre: mise en œuvrerealizace, uskutečnění

panier: mettre au panierhodit do koše

place: mise en placeumístění, usazení, uložení

pli: mise en plisvodová ondulace

profit: mettre à profitvyužít co/čeho, zužitkovat co

route: mettre en routespustit, uvést do chodu stroj ap.

sommeil: mettre qqch en sommeildočasně zastavit co

valeur: mettre qqch en valeurzhodnotit, valorizovat majetek, zúrodnit pozemek ap., přen. uplatnit vlohy ap., zdůraznit co

accusation: chambre d'accusation, anciennt chambre des mises en accusationobžalovací senát, radní komora

aise: mettre qqn à l'aiseuklidnit koho, rozptýlit čí obavy, dodat komu sebedůvěru

bâillon: mettre un bâillon à qqndát roubík do úst, přen. zacpat ústa komu

ban: mettre qqn au banvypovědět, vyobcovat, dát do klatby koho

bout: hovor. mettre les boutsodkráčet, odporoučet se

califourchon (à): se mettre à califourchonsednout si rozkročmo

cap: mettre le cap sur qqchnabrat kurz na co

caution: mettre en liberté sous cautionpropustit na kauci

charge: mettre une batterie en chargenabí(je)t baterii

chose: mettre les choses au pointupřesnit, objasnit

code: mettre en code(za)kódovat

combat: mettre hors de combatvyřadit z boje

consigne: mettre sa valise à la consignedát kufr do úschovny

contribution: mettre qqn à contributionvyuží(va)t služeb koho

corde: se mettre la corde au coustrčit hlavu do oprátky

défaut: mettre qqn en défautpřivést koho do úzkých, oklamat koho

déroute: mettre l'ennemi en dérouterozprášit nepřítele, obrátit nepřítele na útěk

déroute: mettre qqn en déroute(z)mást, (s)plést, vyvést z míry koho

désordre: mettre du désordre en qqchudělat v čem nepořádek

diapason: se mettre au diapason de qqnpřizpůsobit se komu

embarras: mettre qqn dans l'embarraspřivést koho do úzkých

entre: mettre qqch entre parenthèsesdát co do závorky

épreuve: mettre qqn/qqch à l'épreuvepodrobit zkoušce, vyzkoušet koho/co

état: mettre en étatuvést do pořádku, připravit, přichystat

évidence: mettre qqch en évidencejasně ukázat, ozřejmit co

exquis: mets exquislahodné jídlo

fard: se mettre du fardnalíčit se

feu: mettre le feu à qqchzapálit, podpálit co

gage: mettre qqch en gagezastavit co v zastavárně ap.

genou: se mettre à genouxpokleknout

gueule: s'en mettre plein la gueulenacpat se, nabažit se

impossibilité: mettre qqn dans l'impossibilité de faire qqchznemožnit komu co

jour: mettre à jour qqchvyřídit (resty), uvést do pořádku, aktualizovat co

marche: se mettre en marcherozběhnout se, rozjet se

mien: J'y ai mis du mien.Vložil jsem do toho kus své práce.

mise: mise en bouteillesstáčení do lahví

mise: mise basvrh, vrhnutí mláďat

mise: mise en gagezastavení, dání do zástavy majetku ap.

mise: mise en état/ordreuvedení do pořádku

mise: mise en jeu/œuvreuvedení v činnost/do chodu/do provozu

mise: mise en venteuvedení do prodeje

mise: mise en demeureupomínka

mise: mise en valeurvyužití, zhodnocení

mise: mise au netpřepsání na čisto

mise: mise au pointseřízení, zaostření

mise: mise à jouraktualizace

montre: mettre sa montre à l'heurenařídit hodinky

œuvre: se mettre à l'œuvredát se do díla

parti: se mettre du parti, prendre le parti de qqnpostavit se na čí stranu, zastat se koho, rozhodnout se pro koho

pratique: mettre en pratiqueuvést do praxe

rapport: se mettre en rapport avec qqnzkontaktovat koho

rebut: mettre qqch au rebuthodit co do smetí

réfrigérateur: mettre qqch dans le réfrigérateurdát co do ledničky

rein: mettre à qqn l'épée dans les reinsnasadit komu nůž na krk

relief: mettre qqch en reliefzdůraznit, vyzdvihnout, podtrhnout co

réserve: mettre qqch en réservedávat stranou, ukládat co

rouleau: rouleau à mise en plisnatáčka na vlasy

scène: mettre en scène(z)inscenovat, (z)režírovat

secret: mettre qqn dans le secretzasvětit koho do tajemství

secret: mettre qqn au secretdát koho do izolace, uvalit na koho vazbu

service: mettre en serviceuvést do provozu

sien: y mettre du siendát do toho něco svého, přispět (svým dílem), projevit dobrou vůli

testament: mettre qqn sur son testamentpamatovat na koho v závěti

travail: se mettre au travaildát se do práce

veilleuse: mettre qqch en veilleuseztlumit, přen. oslabit, omezit, přibrzdit, zredukovat co