Hlavní obsah

condition [kɔ̃disjɔ̃]

Vyskytuje se v

humain: condition humainepostavení člověka ve světě

toutefois: à condition toutefois que...ovšem pod podmínkou, že...

travail: conditions de travailpracovní podmínky

débattre: débattre les conditions d'un accordprojednávat podmínky dohody

kapitulace: capitulation sans conditionsbezpodmínečná kapitulace

kondice: condition physiquefyzická kondice

pod, pode: à/sous condition que...pod podmínkou, že...

podmínka: à condition de qqchza jaké podmínky, pod podmínkou čeho

předpoklad: créer des conditions nécessaires à/pour qqchvytvářet pro co nezbytné předpoklady

služba: être au service de qqn/en service chez qqn/en condition chez qqnbýt ve službě u koho

vyhovovat: remplir une conditionmat. vyhovovat podmínce

fyzička: bonne condition physiquedobrá fyzička

garanční: conditions /fonds de garantiegaranční podmínky/fond

vyhovět: satisfaire aux conditionsvyhovět podmínkám

za: sous certaines conditionsza určitých podmínek

condition: à condition deza podmínky, pod podmínkou