Hlavní obsah

podmínka

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (předpoklad) condition f(předběžná) préalable mplatební podmínkymodalités f pl de paiementza jaké podmínky, pod podmínkou čehoà condition de qqch
  2. podmínky (okolnosti) conditions f pl, circonstances f plpracovní podmínkyconditions f pl de travailhygienické podmínkyconditions f pl hygiéniquesza těchto podmínekdans cet état de choses
  3. hovor.(trest) peine f avec sursis

Vyskytuje se v

pod, pode: pod podmínkou, že...à/sous condition que...

výhodný: výhodné platební podmínkyfacilités de paiement

vyhovovat: mat. vyhovovat podmínceremplir une condition

garanční: garanční podmínky/fondconditions /fonds de garantie

vyhovět: vyhovět podmínkámsatisfaire aux conditions

za: za určitých podmíneksous certaines conditions

condition: za podmínky, pod podmínkouà condition de

conditionnel: výhrada, podmínkaclause conditionnelle

enneigement: sněhové podmínky publikované v horských střediscíchbulletin d'enneigement

facilité: výhodné platební podmínkyfacilités de paiement

terme: platební podmínkytermes de paiement

toutefois: ovšem pod podmínkou, že...à condition toutefois que...

travail: pracovní podmínkyconditions de travail

débattre: projednávat podmínky dohodydébattre les conditions d'un accord

podmínka: platební podmínkymodalités de paiement