Hlavní obsah

způsobit

Vyskytuje se v

běžný: běžný způsob léčby chorobytraitement ordinaire d'une maladie

bolest: způsobit bolest komufaire de la peine à qqn

jednání: nepřípustný způsob jednánípratique intolérable

jednání: způsob jednánímanière d'agir

podmiňovací: ling. podmiňovací způsob(mode) conditionnel

rozkazovací: rozkazovací způsobimpératif

škoda: způsobit škodu komucauser préjudice à qqn

újma: způsobit újmu komucauser préjudice à qqn

veřejný: způsobit veřejné pohoršenícauser un scandale public