Hlavní obsah

škoda

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (hmotná a jiná ztráta) dommage m, dégât m(újma) préjudice mzpůsobit škodu komucauser préjudice m à qqnutrpět škoduéprouver un dommageválečné škodydommages (de guerre)
  2. (neprospěch) désavantage m, détriment mke škodě koho/čehoau détriment de qqn/qqch

Příslovce

  • dommage mtím hůř pro tebe Tvoje škoda.Tant pis pour toi.

Vyskytuje se v

hmotný: hmotná škodadommage matériel

materiální: práv. materiální škodadégât matériel

náprava: náprava škodréparation de dommages

věcný: věcná škodadommage matériel

žaloba: žaloba o náhradu škodydemande de dommages-intérêts

nahradit: nahradit komu škodu za codédommager qqn de qqch

škoda: tím hůř pro tebe Tvoje škoda.Tant pis pour toi.

nadělat: nadělat víc škody než užitkuêtre plus néfaste qu'utile

dam: k čí velké škoděau (grand) dam de qqn

détriment: k újmě, ke škodě koho/čehoau détriment de qqn/qqch

causer: způsobit škoducauser un dommage

demander: žádat náhradu škodydemander des dommages-intérêts

tant: Tím hůř pro tebe., Tvoje škoda.Tant pis pour toi.

corde: Pro něho je i kulky škoda.Il ne vaut pas la corde pour le pendre.