Hlavní obsah

škoda

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (hmotná a jiná ztráta) dommage m, dégât m(újma) préjudice mzpůsobit škodu komucauser préjudice m à qqnutrpět škoduéprouver un dommageválečné škodydommages (de guerre)
  2. (neprospěch) désavantage m, détriment mke škodě koho/čehoau détriment de qqn/qqch

Příslovce

  • dommage mtím hůř pro tebe Tvoje škoda.Tant pis pour toi.

Vyskytuje se v

hmotný: hmotná škodadommage matériel

materiální: práv. materiální škodadégât matériel

náprava: náprava škodréparation de dommages

věcný: věcná škodadommage matériel

žaloba: žaloba o náhradu škodydemande de dommages-intérêts

nahradit: nahradit komu škodu za codédommager qqn de qqch

nadělat: nadělat víc škody než užitkuêtre plus néfaste qu'utile

dam: au (grand) dam de qqnk čí velké škodě

détriment: au détriment de qqn/qqchk újmě, ke škodě koho/čeho

causer: causer un dommagezpůsobit škodu

demander: demander des dommages-intérêtsžádat náhradu škody

tant: Tant pis pour toi.Tím hůř pro tebe., Tvoje škoda.

corde: Il ne vaut pas la corde pour le pendre.Pro něho je i kulky škoda.