Hlavní obsah

demander [d(ə)mɑ̃de]

Tranzitivní sloveso

  1. qqch à qqn tázat se, zeptat se koho na codemander son cheminptát se na cestu
  2. chtít, (po)žádat, vyžadovatdemander la parolehlásit se o slovo
  3. à faire qqch žádat (o) co, chtít (u)dělat co
  4. ne demander qu'à faire qqch chtít jen/pouze (u)dělat co
  5. à qqn de faire qqch žádat koho o co, chtít co po komdemander des dommages-intérêtsžádat náhradu škody
  6. qqch (po)žádat (o) co, chtít co
  7. qqn ptát se po kom, chtít mluvit s kýmdemander un médecin(za)volat lékařeOn vous demande au téléphone.Máte telefon., Máte jít k telefonu.
  8. qqch à qqn chtít, žádat, očekávat co od koho

Vyskytuje se v

demande: demande (en mariage)žádost o ruku

audience: demander une audiencežádat o přijetí

femme: demander une jeune fille pour femmepožádat dívku o ruku

grâce: demander grâcežádat o odpuštění

nullité: demande en nullitézmateční stížnost

offre: loi de l'offre et de la demandezákon nabídky a poptávky

suite: donner suite à une demandevyhovět žádosti

agréer: agréer une demandevyslyšet žádost, vyhovět žádosti

appuyer: appuyer la demande de qqnpodpořit čí žádost

formuler: formuler une demandesestavit žádost

repousser: Votre demande est repoussée.Vaše žádost je zamítnuta.

lune: demander la lunechtít modré z nebe

mieux: Je ne demande pas mieux.Nepřeji si nic lepšího., Nic lepšího si nelze přát., To se mi výborně hodí.

nabídka: nabídka k sňatkudemande en mariage

o: požádat koho o rukudemander la main de qqn

poptávka: zákon nabídky a poptávkyloi de l'offre et de la demande

prominutí: žádat o prominutídemander (son) pardon

přání: na čí přáníà la demande de qqn

přihláška: přihláška do školydemande d'inscription à une école

radost: S největší radostí. v odpovědiJe ne demande pas mieux.

rozumět: To se rozumí samo sebou.Cela va de soi/se comprend tout seul/s'entend tout seul/ne se demande pas.

slovo: hlásit se o slovolever la main pour demander la parole

smilování: žádat (o) smilovánídemander pitié/miséricorde

uchazeč: uchazeč o prácidemandeur d'emploi

vyhovovat: práv. Vaší žádosti se nevyhovuje.Il ne sera pas donné suite à votre demande.

zadostiučinění: žádat zadostiučiněnídemander réparation d'un tort/satisfaction

žádost: žádost o rukudemande en mariage

žádost: přeložení na vlastní žádostmutation sur demande

žádost: vyhovět žádostidonner suite à une demande

žaloba: žaloba o náhradu škodydemande de dommages-intérêts

cesta: zeptat se koho na cestudemander le chemin à qqn

dotázat se: dotázat se na cestudemander le chemin

na: na požádánísur demande

nespočet: nespočet žádostíun grand nombre de demandes

nikoli: Žádá pomoc, nikoli sliby.Il demande de l'aide, pas des promesses.

ptát se: ptát se koho na cestudemander son chemin à qqn

rád: Rád bych se zeptal...J'aimerais demander...

říct si: říct si o penízedemander de l'argent

ucházet se: ucházet se o čí rukudemander la main de qqn

vízum: požádat o vízumdemander un visa

vyhovět: vyhovět žádostidonner suite/faire droit à une demande

zeptat se: zeptat se na cestudemander le chemin

rvačka: vyhledávat rvačkyne demander que plaies et bosses