Hlavní obsah

demande [d(ə)mɑ̃d]

Vyskytuje se v

demande: demande (en mariage)žádost o ruku

demander: ne demander qu'à faire qqchchtít jen/pouze (u)dělat co

audience: demander une audiencežádat o přijetí

femme: demander une jeune fille pour femmepožádat dívku o ruku

grâce: demander grâcežádat o odpuštění

nullité: demande en nullitézmateční stížnost

offre: loi de l'offre et de la demandezákon nabídky a poptávky

suite: donner suite à une demandevyhovět žádosti

agréer: agréer une demandevyslyšet žádost, vyhovět žádosti

appuyer: appuyer la demande de qqnpodpořit čí žádost

formuler: formuler une demandesestavit žádost

repousser: Votre demande est repoussée.Vaše žádost je zamítnuta.

lune: demander la lunechtít modré z nebe

mieux: Je ne demande pas mieux.Nepřeji si nic lepšího., Nic lepšího si nelze přát., To se mi výborně hodí.

nabídka: demande en mariagenabídka k sňatku

o: demander la main de qqnpožádat koho o ruku

poptávka: loi de l'offre et de la demandezákon nabídky a poptávky

prominutí: demander (son) pardonžádat o prominutí

přání: à la demande de qqnna čí přání

přihláška: demande d'inscription à une écolepřihláška do školy

radost: Je ne demande pas mieux.S největší radostí. v odpovědi

rozumět: Cela va de soi/se comprend tout seul/s'entend tout seul/ne se demande pas.To se rozumí samo sebou.

slovo: lever la main pour demander la parolehlásit se o slovo

smilování: demander pitié/miséricordežádat (o) smilování

vyhovovat: Il ne sera pas donné suite à votre demande.práv. Vaší žádosti se nevyhovuje.

zadostiučinění: demander réparation d'un tort/satisfactionžádat zadostiučinění

žádost: demande en mariagežádost o ruku

žaloba: demande de dommages-intérêtsžaloba o náhradu škody

cesta: demander le chemin à qqnzeptat se koho na cestu

dotázat se: demander le chemindotázat se na cestu

na: sur demandena požádání

nespočet: un grand nombre de demandesnespočet žádostí

nikoli: Il demande de l'aide, pas des promesses.Žádá pomoc, nikoli sliby.

ptát se: demander son chemin à qqnptát se koho na cestu

rád: J'aimerais demander...Rád bych se zeptal...

říct si: demander de l'argentříct si o peníze

ucházet se: demander la main de qqnucházet se o čí ruku

vízum: demander un visapožádat o vízum

vyhovět: donner suite/faire droit à une demandevyhovět žádosti

zeptat se: demander le cheminzeptat se na cestu

rvačka: ne demander que plaies et bossesvyhledávat rvačky