Hlavní obsah

rád

Přídavné jméno

  1. (ochotně, s radostí) volontiers, avec plaisir, de bon cœurRád vás poznávám.Je suis content de faire votre connaissance.Rádo se stalo. odpověď na poděkováníJe vous en prie.Rád bych se zeptal...J'aimerais demander...Rád!Avec plaisir !, Volontiers !rád dělat coaimer faire qqch
  2. mít rád (milovat) (dělat) co aimer (bien) (faire) qqch
  3. raději (doporučení) de préférenceraději (spíše) plutôtmít radějiaimer mieux

Vyskytuje se v

nejraději: mít nejradějimilovat aimer le plus

jiný: mít rád/ráda jinéhoaimer ailleurs

mít: mít rád koho/coaimer qqn/qqch

předvádět se: rád se předvádět ve společnostiaimer (à) paraître

stát se: Rádo se stalo.À votre service.

poznat: Rád jsem vás poznal.Je suis content de vous connaître.

svůj, svá, své, svoje: Děti mají rády svou učitelku.Les enfants aiment leur maîtresse.

vidět: Velmi rád vás opět vidím.Je suis très heureux de vous revoir.

hotové: Rád přijde k hotovému.Il aime la besogne (toute) faite.

affection: avoir de l'affection pour qqnmít rád koho, být nakloněn komu

connaissance: Je suis heureux de faire votre connaissance.Rád jsem vás poznal. zdvořilostní obrat

friand: être friand de qqchmít rád co

porter: hovor. être porté sur la bagatellemít to rád sex

préférence: de préférence(nej)raději, (ob)zvláště, především, přednostně, nejspíš, s oblibou

soi: n'aimer que soimít rád jen sebe

aimer: J'aimais sortir avec mon frère.Rád jsem chodil ven s bratrem.

rendre: mourir plutôt que de se rendreraději umřít, než se vzdát

coude: hovor. lever le couderád si přihnout pít

rentrer: J'aurais voulu rentrer sous terre de honte.Hanbou bych se nejraději propadnul do země.

sœur: Et ta sœur ?Ještě něco (bys rád)?, (S tím) Jdi do háje!