Hlavní obsah

stát se

Dokonavé sloveso

  1. (začít být) devenir
  2. (udát se) arriver, se produire, se passerCo se stalo?Qu'est-ce qui s'est passé ?Rádo se stalo.À votre service.Nic se nestalo.Il n'y a pas de mal.
  3. (přihodit se) komu/čemu arriver à qqn/qqchCo se ti stalo?Qu'est-ce qui t'est arrivé ?

Vyskytuje se v

mistr: passer maître dans qqchstát se mistrem v čem

nástroj: devenir l'instrument de qqnstát se nástrojem koho

otevřený: rester bouche béezůstat stát s otevřenými ústy

pevně: rester inébranlable dans ses résolutionsstát si pevně za svými rozhodnutími

slavný: devenir célèbrestát se slavným

stát se: Ce qui est fait, est fait.Co se stalo, stalo se.

importance: prendre de l'importancestát se důležitým

mœurs: entrer dans les mœursstát se zvykem

devenir: Elle est devenue sa femme.Stala se jeho ženou.

embrasser: embrasser la défense de qqnstát se zastáncem, zastat se koho

ainsi: Ainsi soit-il.Staň se., Amen.

proverbe: passer en proverbestát se příslovečným

rester: ne pas rester les bras croisésnestát se založenýma rukama

stát: trvat na něčem na čem persister, s'obstiner, insister à faire qqch, dans qqchstát (si)