Hlavní obsah

otevřený

Přídavné jméno

  1. (okno, dům, ústa ap.) ouvert/-erteotevřeno od 9 do 17 hodinouvert de 9 à 17 heuresotevřená zlomeninafracture f ouvertezůstat stát s otevřenými ústyrester bouche béehlava otevřenáesprit m éveilléotevřená letenkabillet m open
  2. (nekrytý, volný) ouvert/-erte
  3. (ničím neohraničený) ouvert/-ertev otevřeném terénuen rase campagne
  4. (nevyřešený) ouvert/-erte
  5. (zjevný, veřejný) ouvert/-erte, déclaré/-ée(zápas ap.) openotevřený dopislettre ouverte f
  6. (přímý, upřímný) ouvert/-erte, démonstratif/-iveotevřená řečfranc-parler m

Vyskytuje se v

bankovní: ouverture d'un compte bancaireotevření bankovního účtu

hlava: esprit éveilléhlava otevřená

interval: intervalle ouvert/fermémat. otevřený/uzavřený interval

slabika: syllabe ouverte/ferméeling. otevřená/zavřená slabika

slavnostní: inauguration , cérémonie d'ouvertureslavnostní otevření/zahájení

výfuk: échappement libreotevřený výfuk bez tlumiče

dokořán: ouvrir grandotevřít dokořán

letenka: billet ouvertotevřená letenka

vstoupit: Entrez, c'est ouvert !Vstupte, je otevřeno!

dvířka: se ménager une porte de sortienechat si otevřená zadní dvířka

otevřít: ouvrir de grands yeuxotevřít oči dokořán

otevřít se: Ses yeux se sont ouverts.Otevřely se mu oči.

pusa: rester bouche béezůstat s otevřenou pusou

stát: rester bouche béezůstat stát s otevřenými ústy

entrée: avoir ses entrées chez qqnmít otevřené dveře u koho

éveillé: esprit éveilléhlava otevřená

forain: rade foraineotevřená rejda

journée: journée porte ouverteden otevřených dveří

open: billet openotevřená letenka

ouvert: ensemble ouvertotevřená množina

aide: ouvrir une enveloppe à l'aide d'un couteauotevřít obálku nožem

rouvrir: rouvrir son magasinznovu otevřít svůj obchod

bandeau: arracher le bandeau des yeux de qqnotevřít komu oči

battant: ouvrir une porte à deux battantsotevřít dveře dokořán

compte: être en compte avec qqnmít otevřený účet u koho

ouvrir: ouvrir sa maison à qqnpřijímat koho ve svém domě, mít pro koho dveře otevřené

otevřený: fracture ouverteotevřená zlomenina