Hlavní obsah

entrée [ɑ̃tʀe]

Podstatné jméno ženské

 1. vchod, vjezd, vstup místo
 2. heslo ve slovníku
 3. tech.vstup, (vstupní) otvor pro napájení přístroje ap.
 4. de qqch přívod čehoentrée d'airpřívod vzduchu
 5. předsíň, hala
 6. vstup, vjezd, vstoupení, vplutí činnost
 7. entrée dans/à přen.vstup, vstoupení do strany ap.entrée dans une sociétévstup do společnosti
 8. entrée en nastoupení do
 9. ekon.přísun, dovoz zboží
 10. entrées došlé zboží, přírůstky na hotovosti, cenných papírech, inkasované peníze
 11. tech.vstup signálu, informace, input
 12. vstup, přístup právo vstupovat
 13. vstupenkaavoir ses entrées chez qqnmít otevřené dveře u koho

Vyskytuje se v

chair: pod kůžíentre cuir (peau) et chair

ciel: mezi nebem a zemíentre ciel et terre

dent: v zubech, mezi zubyentre les dents

entre: mimo jiné, kromě jinéhoentre autres

entrée: vstup, vstoupení do strany ap.entrée dans/à

entrer: začít, zahájit, vstoupit doentrer en

jeu: hned na začátku, zprvud'entrée de jeu

parenthèse: mimochodementre parenthèses, par parenthèse

temps: zatím, mezitímentre temps

apprentissage: jít do učeníentrer en apprentissage

concurrence: konkurovat komu, soutěžit s kýmentrer en concurrence avec qqn

corps: vejít do vody až po pásentrer dans l'eau jusqu'au milieu du corps

débat: jít rovnou k věci v diskusientrer dans le vif du débat

dès: od příchodudès l'entrée

distinction: rozlišit dvě věcifaire la distinction entre deux choses

droit: účastnický poplatekdroit d'entrée à une réunion

gouvernement: vstoupit do vládyentrer au gouvernement

indécis: váhat mezi dvěma řešenímidemeurer indécis entre deux solutions

mettre: dát slovo do uvozovekmettre un mot entre guillemets

mœurs: stát se zvykementrer dans les mœurs

sujet: přejít k jádru věcientrer dans le cœur du sujet

action: zasáhnout do činnostientrer en action

coller: Mezi nimi to neklape.Entre eux, ça ne colle pas.

confronter: zkonfrontovat svědky mezi sebouconfronter les témoins entre eux

dictionnaire: heslo ve slovníkuentrée d'un dictionnaire

examen: přijímací zkouškaexamen d'entrée

ouvert: Vstupte, je otevřeno!Entrez, c'est ouvert !

sonner: Vstupte bez zvonění.Entrez sans sonner.

assis: sedět na dvou židlíchêtre assis entre deux chaises

chaise: sedět na dvou židlíchse trouver/être assis entre deux chaises, fam. être/avoir le cul entre deux chaises

couvent: vstoupit do klášteraentrer au couvent

cul: sedět (zadkem) na dvou židlíchavoir le cul entre deux chaises

danse: vložit se do věcientrer dans la danse

départ: rozlišovat mezi čím a čímfaire le départ entre qqch et qqch

deux: mezi dvěma ohnientre deux feux

doigt: proklouznout komu mezi prstyfiler entre les doigts de qqn

fromage: po dobrém jídle když začíná být uvolněná atmosféraentre la poire et le fromage

griffe: být ve spárech kohoêtre entre les griffes de qqn

ligne: přicházet v úvahuentrer en ligne de compte

loup: za soumrakuentre chien et loup

mur: mezi čtyřmi stěnamientre quatre murs

nager: sedět na dvou židlíchnager entre deux eaux

parenté: příbuznost dvou jazykůparenté entre deux langues

planche: být na prkně mrtvýêtre (cloué) entre quatre planches

poire: po dobrém jídle ve vhodnou chvílientre la poire et le fromage

torchon: Mezi nimi to neklape.Entre eux, le torchon brûle.

transe: rozčilit seentrer en transe

časový: časový intervaldistance /entre-temps

hádka: manželská hádkaquerelle entre époux/de ménage

hala: vstupní halasalle d'entrée

jiné: kromě jiného, mimo jiné, mezi jinýmentre autres

léto: osoba ve středních letechpersonne entre deux âges

mezi: mezi jinýmentre autre

mimo: mimo jinéentre autre

období: období mezi dvěma světovými válkamientre-deux-guerres

onak: ani tak ani onakentre les deux

placený: placený vstupentrée payante

platnost: vstoupit v platnostentrer en vigueur

podrobnost: bez zabíhání do podrobnostísans entrer dans le détail

poplatek: vstupní poplatekdroit /taxe d'entrée

přístup: mít volný přístup ke komuavoir ses entrées chez qqn/dans la maison de qqn

rodina: přiženit/přivdat se do rodinyentrer dans une famille

rovnou: jít rovnou k věci v diskusientrer dans le vif/le cœur du débat

řád: vstoupit do řáduentrer en religion/dans les ordres

spor: dostat se s kým do sporuentrer en contestation avec qqn

stěna: mezi čtyřmi stěnamientre quatre murs

autre: mezi jinýmientre autres

střední: osoba ve středním věkupersonne entre deux âges

tým: zápas dvou týmůmatch entre deux équipes

vážka: být na vážkáchêtre entre le zist et le zest

věc: jít rovnou k věci v diskusientrer dans le vif du débat

vchod: služební vchod, vchod pro služebnictvoentrée de service

vjezd: vjezd na dálnicientrée d'une autoroute

vláda: vstoupit do vládyentrer au gouvernement

volno: Volno! vstupteEntrez!

volný: vstup volnýentrée gratuite/libre

vstoupit: vstoupit do klášteraentrer au couvent

vstup: vstup volný/zdarmaentrée gratuite

vstupní: vstupní halavestibule , salle d'entrée

začátek: na začátku zimyà l'entrée de l'hiver

zákaz: zákaz vstupuentrée interdite

závorka: dát co do závorkymettre qqch entre parenthèses

zkouška: přijímací zkouškaexamen d'entrée

boční: boční vchodentrée latérale

dál: Pojďte dál!Entrez !

dovnitř: Pojďte dovnitř.Entrez.

hlavní: hlavní vchod/traťentrée/ligne principale

jiný: mezi jinýmientre autres

jít: Pojď dál!Entre !

kromě: kromě jinéhoentre autre

než: Dříve než vstoupil, zaklepal.Il a frappé à la porte avant d'entrer.

prosím: Prosím! vstupteEntrez !

účinnost: nabýt účinnostientre en vigueur

uvozovka: dát větu do uvozovekmettre une phrase entre guillemets

v, ve: vstoupit v platnostentrer en vigueur

vízum: vstupní/průjezdní/pobytové/turistické vízumvisa d'entrée/de transit/de (long) séjour/de tourisme

číst: přen. číst mezi řádkylire entre les lignes

děvče: mezi námi děvčatysoit dit entre nous

makový: ani takový, ani makovými-figue mi-raisin, moitié farine et moitié son, entre le zist et le zest

mlýnský: být mezi dvěma mlýnskými kamenyêtre entre le marteau et l'enclume

nebe: mezi nebem a zemíentre ciel et terre

proklouznout: proklouznout mezi prsty jako úhořglisser entre les doigts comme une anguille

promluvit: promluvit si mezi čtyřma očimaparler entre quatre yeux

řádek: číst mezi řádkylire entre les lignes

vyklovat: Vrána vráně oči nevyklove.Les loups ne se mangent pas entre eux.

vyrůst: přen. Vyrostla mezi nimi zeď.Un mur s'est dressé entre eux.

zůstat: Zůstane to jen mezi námi.Cela restera entre nous.

židle: sedět na dvou židlíchêtre assis entre deux chaises