Hlavní obsah

entrée [ɑ̃tʀe]

Podstatné jméno ženské

 1. vchod, vjezd, vstup místo
 2. heslo ve slovníku
 3. tech.vstup, (vstupní) otvor pro napájení přístroje ap.
 4. de qqch přívod čehoentrée d'airpřívod vzduchu
 5. předsíň, hala
 6. vstup, vjezd, vstoupení, vplutí činnost
 7. entrée dans/à přen.vstup, vstoupení do strany ap.entrée dans une sociétévstup do společnosti
 8. entrée en nastoupení do
 9. ekon.přísun, dovoz zboží
 10. entrées došlé zboží, přírůstky na hotovosti, cenných papírech, inkasované peníze
 11. tech.vstup signálu, informace, input
 12. vstup, přístup právo vstupovat
 13. vstupenkaavoir ses entrées chez qqnmít otevřené dveře u koho

Vyskytuje se v

autre: entre autresmezi jinými

chair: entre cuir (peau) et chairpod kůží

ciel: entre ciel et terremezi nebem a zemí

dent: entre les dentsv zubech, mezi zuby

entre: entre autresmimo jiné, kromě jiného

entrer: entrer enzačít, zahájit, vstoupit do

jeu: d'entrée de jeuhned na začátku, zprvu

parenthèse: entre parenthèses, par parenthèsemimochodem

temps: entre tempszatím, mezitím

apprentissage: entrer en apprentissagejít do učení

concurrence: entrer en concurrence avec qqnkonkurovat komu, soutěžit s kým

corps: entrer dans l'eau jusqu'au milieu du corpsvejít do vody až po pás

débat: entrer dans le vif du débatjít rovnou k věci v diskusi

dès: dès l'entréeod příchodu

distinction: faire la distinction entre deux chosesrozlišit dvě věci

droit: droit d'entrée à une réunionúčastnický poplatek

entre: entre les mains de qqnv čích rukou

entre: lire entre les lignesčíst mezi řádky

entre: mettre qqch entre parenthèsesdát co do závorky

entre: tenir qqch entre ses doigtsdržet co v prstech

entre: (soit dit) entre nousmezi námi

gouvernement: entrer au gouvernementvstoupit do vlády

indécis: demeurer indécis entre deux solutionsváhat mezi dvěma řešeními

mettre: mettre un mot entre guillemetsdát slovo do uvozovek

mœurs: entrer dans les mœursstát se zvykem

sujet: entrer dans le cœur du sujetpřejít k jádru věci

action: entrer en actionzasáhnout do činnosti

coller: Entre eux, ça ne colle pas.Mezi nimi to neklape.

confronter: confronter les témoins entre euxzkonfrontovat svědky mezi sebou

dictionnaire: entrée d'un dictionnaireheslo ve slovníku

entrer: entrer dans l'eauvlézt do vody

entrer: Une épine lui est entrée dans le pied.Vrazil si trn do nohy.

entrer: Le vent entre par la fenêtre.Oknem fouká.

entrer: entrer dans l'âge mûrdosáhnout zralého věku

entrer: entrer en convalescencezahájit rekonvalescenci

entrer: L'eau entre en ébullition.Voda začíná vařit.

examen: examen d'entréepřijímací zkouška

ouvert: Entrez, c'est ouvert !Vstupte, je otevřeno!

sonner: Entrez sans sonner.Vstupte bez zvonění.

assis: être assis entre deux chaisessedět na dvou židlích

chaise: se trouver/être assis entre deux chaises, fam. être/avoir le cul entre deux chaisessedět na dvou židlích

couvent: entrer au couventvstoupit do kláštera

cul: avoir le cul entre deux chaisessedět (zadkem) na dvou židlích

danse: entrer dans la dansevložit se do věci

départ: faire le départ entre qqch et qqchrozlišovat mezi čím a čím

deux: entre deux feuxmezi dvěma ohni

doigt: filer entre les doigts de qqnproklouznout komu mezi prsty

entre: entre chien et loupza soumraku

entrer: entrer en coup de ventvpadnout, vřítit se, vlítnout někam

entrer: Je ne fais qu'entrer et sortir.Jsem tu jen na skok.

entrer: entrer dans le jeuvstoupit do hry

entrer: entrer en vigueurvstoupit v platnost, nabýt účinnosti

entrer: entrer en rapport avec qqnnavázat styk s kým

fromage: entre la poire et le fromagepo dobrém jídle když začíná být uvolněná atmosféra

griffe: être entre les griffes de qqnbýt ve spárech koho

ligne: entrer en ligne de comptepřicházet v úvahu

loup: entre chien et loupza soumraku

mur: entre quatre mursmezi čtyřmi stěnami

nager: nager entre deux eauxsedět na dvou židlích

parenté: parenté entre deux languespříbuznost dvou jazyků

planche: être (cloué) entre quatre planchesbýt na prkně mrtvý

poire: entre la poire et le fromagepo dobrém jídle ve vhodnou chvíli

torchon: Entre eux, le torchon brûle.Mezi nimi to neklape.

transe: entrer en transerozčilit se