Hlavní obsah

přístup

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (právo vstoupit) k čemu accès m, accessibilité f, accession f à qqchmít volný přístup ke komuavoir ses entrées chez qqn/dans la maison de qqnvolný přístupaccès m librepřístup na internetaccès à Internetvýp. Přístup odepřen.Accès refusé.
  2. (místo vstupu) entrée f, accès m, arrivée f
  3. (postoj) attitude f, approche f

Vyskytuje se v

internet: přístup na internetaccès à Internet

odepřít: odepřít komu přístup kamrefuser à qqn l'accès à qqch

accès: avoir accès auprès de qqnmít přístup ke komu

auprès: avoir accès auprès de qqnmít přístup ke komu

Internet: accès à Internetpřístup na internet