Hlavní obsah

postup

Vyskytuje se v

běžný: běžný postupprocessus habituel

výrobní: výrobní postupprocédé /processus de fabrication

déférer: déférer une affaire à un tribunalpostoupit věc k soudu

marche: marche à suivrepostup

mérite: avancement au mérite(služební) postup (po)dle zásluh

temps: avec le tempsčasem, postupně, postupem doby

de: avancer d'un paspostoupit o krok

simplifier: simplifier un processuszjednodušit postup