Hlavní obsah

marche [maʀʃ]

Podstatné jméno ženské

  1. chůze, chod, pochodmarche à suivrepostup
  2. pochod, průvodhud. chanson de marchepochodová píseň
  3. chod, běh stroje ap., pohyb měsíce ap.marche arrièrezpětný chod, zpátečkaen état de marcheprovozuschopný, pojízdný
  4. en marche v provozu, v chodu, zapnutýse mettre en marcherozběhnout se, rozjet seNe montez pas en marche.Nenastupujte za jízdy.
  5. schod, stupeňmarche palièrevrchní stupeň, výstup

Vyskytuje se v

marche: v provozu, v chodu, zapnutýen marche

marché: výhodná koupěbon marché

acheter: koupit co draho/levně/na úvěracheter qqch cher/bon marché/à crédit

arrière: couvnout před něčímfaire marche (en) arrière

automate: chodit jako strojmarcher comme un automate

béquille: chodit o berlíchmarcher avec des béquilles

bon: levnýà bon marché

captif: monopolní trhmarché captif

derrière: jít jeden za druhýmmarcher l'un derrière l'autre

façon: způsob chůzefaçon de marcher

gris: šedý trhmarché gris

histoire: běh dějinmarche de l'histoire

liquide: plynulý trhmarché liquide

marcher: jít/chodit po čtyřech/rukách/špičkáchmarcher à quatre pattes/sur les mains/sur la pointe des pieds

mettre: rozjet sese mettre en marche

pas: sledovat koho, fig. kráčet v čích stopáchmarcher sur les pas de qqn

puce: bleší trh, hovor. blešákmarché aux puces, les puces

rampant: plížení vojákůmarche rampante

remettre: znovu spustitremettre en marche

spot: promptní obchodmarché spot

avant: kráčet v čelemarcher (en) avant

lourdement: těžkopádně choditmarcher lourdement

meilleur: levnější, lacinějšímeilleur marché

canard: kolébat se jako kachnamarcher comme un canard

droit: sekat dobrotu, držet hubu a krokmarcher droit

file: jít v řadě za seboumarcher à la file

talon: jít/být komu v patáchmarcher/être sur les talons de qqn

tortue: vléct se jako hlemýžďmarcher d'un pas de tortue, avancer comme une tortue

trace: jít/kráčet stopách/šlépějích kohosuivre/marcher sur les traces de qqn

train: nastoupit do rozjetého vlaku do rozběhlé akceprendre le train en marche

akciový: akciový trhmarché des actions

bleší: bleší trhmarché aux puces

burza: černá burzamarché noir

burzovní: burzovní trh/indexmarché /indice boursier

dobrota: sekat dobrotumarcher droit

ekonomika: tržní ekonomikaéconomie de marché

huba: držet hubu a krokmarcher droit

chodit: chodit o berlíchmarcher avec des béquilles, béquiller

chování: ekon. chování trhutenue du marché

jednotný: ekon. jednotný trhmarché unique

kapitálový: ekon. kapitálový trhmarché des capitaux

neviditelný: ekon. neviditelná ruka trhumain invisible du marché

obchod: uzavřít/udělat obchodconclure/faire un marché

opětný: opětné uvedení do chodu o stroji ap.remise en marche

ovládnout: ekon. ovládnout trhdominer un marché

pochod: dát se na pochodse mettre en marche

pomalu: jít pomalumarcher d'un pas lent

pozor: Pozor, schod!Attention à la marche !

pracovní: pracovní trhmarché du travail

provoz: uvést do provozumettre en marche/service

průzkum: průzkum trhuétude de marché

převládat: převládat na trhudominer un marché

segment: tržní segmentsegment de marché

schod: Pozor schod!Attention à la marche !

společný: Společný trh Evropských společenstvíMarché commun

šlápnout: šlápnout komu na nohumarcher sur le pied de qqn

špička: chodit po špičkáchmarcher sur la pointe des pieds

trh: ovládnout trh, převládat na trhudominer un marché

vítr: jít proti větrumarcher contre le vent

výroční: výroční trhmarché

zástup: jít v zástupumarcher à la file

laciný: lacinější(à) meilleur marché

nahodit: nahodit motormettre un moteur en marche

o: chodit o berlíchmarcher avec des béquilles

obligace: trh s obligacemimarché des obligations

outdoorový: outdoorové botychaussures de marche

působit: Společnost působí na trhu už deset let.La société est présente sur le marché depuis dix ans.

tržní: tržní cenaprix de marché

uvést: uvést co do provozu/chodumettre qqch en marche

drátek: Jde to jako na drátkách.Cela marche comme sur des roulettes.

držet: zhrub. držet hubu a krokmarcher droit

hlemýžď: vléci se jako hlemýžďmarcher d'un pas de tortue, avancer comme une tortue

levný: koupit co za levný penízacheter qqch bon marché

lézt: lézt komu do zelímarcher sur les platebandes de qqn

loutka: jít jako loutkamarcher comme un pantin articulé

máslo: Jde to jako po másle.Cela marche comme sur des roulettes.

minout: jít co noha nohu minemarcher pied à pied

nastoupit: nastoupit do rozjetého vlaku o rozběhlé akciprendre le train en marche

po: jít jako po máslemarcher comme sur des roulettes

přilepit se: přilepit se komu na patymarcher toujours sur les talons de qqn

sežrat: Sežral to i s navijákem.Il ne marche pas, il court., Il l'a gobé.

svěšený: jít se svěšenou hlavoumarcher la tête basse

šik: kráčet v jednom šikumarcher coude à coude

vlak: nastoupit do rozjetého vlaku do rozběhlé akceprendre le train en marche

vodit: vodit koho na provázkufaire marcher qqn, mener qqn à la baguette

zamořit: zamořit trh cizími výrobkyenvahir le marché de produits étrangers

zelí: lézt komu do zelímarcher sur les plate-bandes de qqn