Hlavní obsah

chování

Vyskytuje se v

hrdě: chovat se hrděavoir fière allure

chovat: chovat dobytekélever du bétail

chovat se: chovat se špatně/dobře ke komuse comporter ma/bien avec qqn, traiter qqn mal/bien

kluk: chovat se jako klukse conduire comme un gosse

přívětivě: chovat se přívětivě ke komutraiter qqn avec bonté

sympatie: chovat sympatie ke komuressentir de la sympathie pour qqn

tajnost: (za)chovat věc v tajnostigarder une chose secrète

určitý: chovat se ke komu určitým způsobemavoir tel comportement à l'égard/envers/vis-à-vis de qqn

vážnost: chovat ve vážnosti vážit si kohotenir qqn en estime

vybraný: mít vybrané chováníavoir de l'allure

zášť: chovat zášť ke komu za cotenir rigueur à qqn de qqch

způsob: chovat se ke komu určitým způsobemavoir tel comportement envers qqn, vis-à-vis de qqn

teplo: chovat koho/co v tepletenir qqn/qqch au chaud

diktátor: chovat se jako diktátorfaire le dictateur

doma: Chovejte se jako doma.Faites comme chez vous.

chladně: chovat se chladně ke komubattre froid à qqn

miminko: chovat se jako miminofaire le bébé

slon: chovat se jako slon v porcelánuêtre comme un éléphant dans un magasin de porcelaine

allure: chovat se hrděavoir fière allure

bébé: chovat se dětinskyfaire le bébé

bonté: chovat se přívětivě ke komutraiter qqn avec bonté

comportement: chovat se ke komu určitým způsobemavoir tel comportement à l'égard de qqn

façon: rezervované/chladné/slušné chovánífaçons réservées/froides/polies

impeccable: dokonalé chovánítenue impeccable

incorrect: chovat se nezdvořile ke komuêtre incorrect avec qqn

moralité: svědek o pověsti a chování stranytémoin de moralité

secret: (za)chovat věc v tajnostigarder une chose secrète

usage: umět se chovat ve společnostiavoir l'usage du monde

vivre: umět se chovat ve společnostisavoir vivre

assurer: Jeho dřívější chování je nám zárukou pro budoucnost.Sa conduite passée nous assure de l'avenir.

dicter: nařizovat komu, jak se má chovatdicter à qqn la conduite qu'il doit tenir

entregent: neumět se chovatmanquer d'entregent

si: Chová se, jako by byl můj otec.Il se conduit comme s'il était mon père.

chez: (Chovejte se) jako doma.Faites comme chez vous.

rectifier: změnit chovánírectifier le tir

ton: dobré způsoby, vybrané chování, bontónbon ton

chování: ekon. chování trhutenue du marché