Hlavní obsah

chování

Vyskytuje se v

hrdě: chovat se hrděavoir fière allure

chovat: chovat dobytekélever du bétail

chovat se: chovat se špatně/dobře ke komuse comporter ma/bien avec qqn, traiter qqn mal/bien

kluk: chovat se jako klukse conduire comme un gosse

přívětivě: chovat se přívětivě ke komutraiter qqn avec bonté

sympatie: chovat sympatie ke komuressentir de la sympathie pour qqn

tajnost: (za)chovat věc v tajnostigarder une chose secrète

určitý: chovat se ke komu určitým způsobemavoir tel comportement à l'égard/envers/vis-à-vis de qqn

vážnost: chovat ve vážnosti vážit si kohotenir qqn en estime

vybraný: mít vybrané chováníavoir de l'allure

zášť: chovat zášť ke komu za cotenir rigueur à qqn de qqch

způsob: chovat se ke komu určitým způsobemavoir tel comportement envers qqn, vis-à-vis de qqn

teplo: chovat koho/co v tepletenir qqn/qqch au chaud

diktátor: chovat se jako diktátorfaire le dictateur

doma: Chovejte se jako doma.Faites comme chez vous.

chladně: chovat se chladně ke komubattre froid à qqn

miminko: chovat se jako miminofaire le bébé

slon: chovat se jako slon v porcelánuêtre comme un éléphant dans un magasin de porcelaine

allure: avoir fière allurechovat se hrdě

bébé: faire le bébéchovat se dětinsky

bonté: traiter qqn avec bontéchovat se přívětivě ke komu

comportement: avoir tel comportement à l'égard de qqnchovat se ke komu určitým způsobem

façon: façons réservées/froides/poliesrezervované/chladné/slušné chování

impeccable: tenue impeccabledokonalé chování

incorrect: être incorrect avec qqnchovat se nezdvořile ke komu

moralité: témoin de moralitésvědek o pověsti a chování strany

secret: garder une chose secrète(za)chovat věc v tajnosti

usage: avoir l'usage du mondeumět se chovat ve společnosti

usage: manquer d'usageneumět se chovat

vivre: savoir vivreumět se chovat ve společnosti

assurer: Sa conduite passée nous assure de l'avenir.Jeho dřívější chování je nám zárukou pro budoucnost.

dicter: dicter à qqn la conduite qu'il doit tenirnařizovat komu, jak se má chovat

entregent: manquer d'entregentneumět se chovat

si: Il se conduit comme s'il était mon père.Chová se, jako by byl můj otec.

chez: Faites comme chez vous.(Chovejte se) jako doma.

rectifier: rectifier le tirzměnit chování

ton: bon tondobré způsoby, vybrané chování, bontón