Hlavní obsah

způsob

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (postup, forma) manière f, façon f, mode mchovat se ke komu určitým způsobemavoir tel comportement envers qqn, vis-à-vis de qqntakovým způsobemde la sortesvým způsobem tak říkajícen quelque sortetakovým způsobem, že...de (telle) sorte que...probíhat obvyklým způsobemsuivre son courstakovýmto způsobemde cette façon
  2. (gramatická kategorie) mode m(slovesné) způsobymodes verbaux
  3. (podoba, ráz) manière f
  4. způsoby (obyčeje) manières f pl

Vyskytuje se v

běžný: běžný způsob léčby chorobytraitement ordinaire d'une maladie

bolest: způsobit bolest komufaire de la peine à qqn

jednání: nepřípustný způsob jednánípratique intolérable

jednání: způsob jednánímanière d'agir

klukovský: klukovské způsobymanières garçonnières

podmiňovací: ling. podmiňovací způsob(mode) conditionnel

proběhnout: proběhnout normálně/obvyklým způsobemsuivre son cours

rozkazovací: rozkazovací způsobimpératif

adverbe: adverbe de lieu/temps/quantité/manièreadverbium místa/času/míry/způsobu

comportement: avoir tel comportement à l'égard de qqnchovat se ke komu určitým způsobem

conditionnel: mode conditionnelpodmiňovací způsob, kondicionál

façon: façon de marcherzpůsob chůze

façon: de la façontakovýmto způsobem

façon: en aucune façonžádným způsobem, nijak, nikterak, vůbec ne

familier: manières familièresnenucené způsoby

formule: formule de paiementzpůsob úhrady

manière: En voilà des manières !To jsou mi ale způsoby!

manière: de cette manière(-là)takto, takovým způsobem

manière: De quelle manière ?Jak?, Jakým způsobem?

manière: en aucune manièrežádným způsobem, nikterak

matrimonial: régime matrimonialzpůsob úpravy majetkových poměrů v manželství

optatif: (mode) optatifoptativ, přací způsob

quoi: comme quoijak(ým způsobem), že

causer: causer un dommagezpůsobit škodu

dont: la façon dont il a réponduzpůsob, jakým odpověděl

indicatif: mode indicatifoznamovací způsob, indikativ

moyen: Par quel moyen ?Jakým způsobem?, Jak?

quelque: en quelque sortejistým způsobem

ton: bon tondobré způsoby, vybrané chování, bontón