Hlavní obsah

způsob

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (postup, forma) manière f, façon f, mode mchovat se ke komu určitým způsobemavoir tel comportement envers qqn, vis-à-vis de qqntakovým způsobemde la sortesvým způsobem tak říkajícen quelque sortetakovým způsobem, že...de (telle) sorte que...probíhat obvyklým způsobemsuivre son courstakovýmto způsobemde cette façon
  2. (gramatická kategorie) mode m(slovesné) způsobymodes verbaux
  3. (podoba, ráz) manière f
  4. způsoby (obyčeje) manières f pl

Vyskytuje se v

adverbe: adverbe de lieu/temps/quantité/manièreadverbium místa/času/míry/způsobu

comportement: avoir tel comportement à l'égard de qqnchovat se ke komu určitým způsobem

conditionnel: mode conditionnelpodmiňovací způsob, kondicionál

façon: façon de marcherzpůsob chůze

familier: manières familièresnenucené způsoby

formule: formule de paiementzpůsob úhrady

manière: En voilà des manières !To jsou mi ale způsoby!

matrimonial: régime matrimonialzpůsob úpravy majetkových poměrů v manželství

optatif: (mode) optatifoptativ, přací způsob

quoi: comme quoijak(ým způsobem), že

causer: causer un dommagezpůsobit škodu

dont: la façon dont il a réponduzpůsob, jakým odpověděl

indicatif: mode indicatifoznamovací způsob, indikativ

moyen: Par quel moyen ?Jakým způsobem?, Jak?

quelque: en quelque sortejistým způsobem

ton: bon tondobré způsoby, vybrané chování, bontón

běžný: traitement ordinaire d'une maladieběžný způsob léčby choroby

bolest: faire de la peine à qqnzpůsobit bolest komu

jednání: pratique intolérablenepřípustný způsob jednání

klukovský: manières garçonnièresklukovské způsoby

podmiňovací: (mode) conditionnel ling. podmiňovací způsob

proběhnout: suivre son coursproběhnout normálně/obvyklým způsobem

rozkazovací: impératif rozkazovací způsob