Hlavní obsah

běžný

Přídavné jméno

  1. (obvyklý, všední) courant/-ante, fréquent/-ente, commun/-uneběžný postupprocessus m habituelběžný způsob léčby chorobytraitement m ordinaire d'une maladie
  2. (právě platný, aktuální) courant/-ante, habituel/-elleběžný účetcompte m courant

Vyskytuje se v

agenda: expédier les affaires courantesvést běžnou agendu

účet: compte courant, BeF compte à vueběžný účet

courant: ekon. prix courantběžná cena

mètre: mètre carré/cube/linéairemetr čtvereční/krychlový/běžný

compte: compte courant, BeF compte à vueběžný účet, kontokorent

emploi: d'un emploi courantběžný, běžného užití

normal: Il est normal de...Je běžné, že...

chez: C'est une réaction courante chez lui.Je to u něj běžná reakce.

běžný: processus habituelběžný postup