Hlavní obsah

účet

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (účtenka, faktura) note f, addition f, facture fvyrovnat/zaplatit účet v restauracirégler l'addition
  2. (vrub, újma) compte mbavit se na čí účets'amuser sur le compte de qqn
  3. (v účetnictví, bankovní ap.) compte mpřipsat na účetporter au compteběžný účetcompte m courant, BeF compte m à vuevýpis z účturelevé de compte

Vyskytuje se v

bankovní: ouverture d'un compte bancaireotevření bankovního účtu

běžný: compte courantběžný účet

hovor: (appel en) P. C. V. hovor na účet volaného

připisovat: porter qqch sur le compte de qqn, imputer qqch sur le compte de qqnpřipisovat co na účet koho

připsat: porter/imputer qqch sur le compte de qqnpřipsat co na účet koho

starý: liquider son vieux compte avec qqnvyřídit si s kým staré účty

volaný: appel en PCVhovor na účet volaného

volat: appeler en PCVvolat na účet volaného

poukázat: virer de l'argent à/sur un comptepoukázat částku na účet

vedení: frais bancaires/de banquepoplatek za vedení účtu

vyzvednout: retirer de l'argent à la banque/de son comptevyzvednout peníze z banky/z účtu

bavit se: s'amuser aux dépens de qqnbavit se na čí účet

découvert: découvert d'un comptepřekročení účtu

égayer: s'égayer aux dépenses de qqn(po)bavit se na čí účet

fermeture: fermeture d'un compteuzavření účtu

liquider: liquider son vieux compte avec qqnvyřídit si s kým staré účty

nouveau: fin. porter à nouveauzapsat na nový účet

relevé: relevé d'identité bancaire R. I. B.= identifikace bankovního účtu

addition: régler l'additionvyrovnat účet v restauraci

approvisionner: approvisionner son compte bancaireukládat na účet

compte: compte courant, BeF compte à vueběžný účet, kontokorent

en: compte en banqueúčet v bance

porter: porter au comptepřipsat na účet

prélever: prélever une somme sur son comptevybrat částku z účtu

princesse: aux frais de la princesseza státní peníze, na cizí účet

régler: régler son compte à qqnvyřídit si účty s kým

účet: régler l'additionvyrovnat/zaplatit účet v restauraci