Hlavní obsah

courant [kuʀɑ̃ˌ ɑ̃t]

Vyskytuje se v

assises: porotní soud(cour d')assises

chasse: štvanice hon pouze s loveckými psy, beze zbraníchasse à courre

collégial: všeobecně vzdělávací nebo odborný kurs po ukončení středního vzdělání a před začátkem vysokoškolského studia(cours) collégial

contre-courant: proti prouduà contre-courant

cour: být dobře zapsán u vlivné osobyêtre bien en cour

courant: madlo, zábradlí schodiště, úč. denní kniha obchodní ap.main courante

courir: qqn/qqch běhat, honit se za kým/čímcourir après

cours: vodní tokcours d'eau

court: qqch bez čehoà court de

prise: (elektrická) zásuvka, zástrčka, zdířkaprise de courant, prise (électrique)

suivre: mít normální/obvyklý průběh, probíhatsuivre son cours

air: průvan, proud vzduchucourant d'air

après: běžet za kým/čímcourir après qqn/qqch

bouffon: dvorní šašekbouffon de cour

catastrophe: řítit se do záhubycourir à la catastrophe

charge: nabíjecí proudcourant de charge

continu: stejnosměrný proudcourant continu

courre: štvanicechasse à courre

honneur: hlavní nádvoří, čestný dvůrcour d'honneur

intérieur: vnitřní dvůrcour intérieure

intermittent: přerušovaný proudcourant intermittent

lancée: běžet dálcourir sur sa lancée

magasin: běhat po obchodech, nakupovatcourir les magasins

miracle: zlodějská čtvrťcour des Miracles

par: dnes, nyní, v současné doběpar les temps qui courent

rattrapage: doučovací kurscours de rattrapage

redresser: usměrnit elektrický proudfyz. redresser un courant

risque: vystavovat se nebezpečícourir un risque

route: během cestyen cours de route

soutien: doučovací kurscours de soutien

supérieur: horní tok řekycours supérieur d'un fleuve

tenir: informovat (průběžně) kohotenir qqn au courant

titre: živé záhlavítitre courant

arroser: podlévat kuře při pečeníarroser le poulet en cours de cuisson

compte: běžný účet, kontokorentcompte courant, BeF compte à vue

emploi: běžný, běžného užitíd'un emploi courant

prêt: krátkodobá/dlouhodobá půjčkaprêt à court/long terme

argument: nemít argumentyêtre à court d'arguments

běhat: běhat po obchodechcourir les magasins

běžný: běžný účetcompte courant

burza: prudký pokles kurzu na burzechute des cours en bourse

děvče: chodit za děvčatycourir les filles

dvůr: žít u dvoravivre à la cour

hřiště: školní hřištěcour de récréation

chod: přirozený chod věcícours naturel des choses

chodit: chodit na přednáškysuivre un cours

informovat: informovat koho průběžnětenir qqn au courant

korespondenční: korespondenční kurscours par correspondance

krátký: krátký filmcourt métrage

kurz: korespondenční kurscours par correspondance

měnový: měnový kurzcours des changes

měsíc: pátého tohoto měsícele cinq courant

nakrátko: ostříhaný nakrátkocoupé à ras, coupé court

naplno: běžet naplnocourir à toutes jambes

normálně: probíhat normálně obvyklým způsobemsuivre son cours

normální: mít normální průběhsuivre son cours

o: běžet s větrem o závodcourir à qui mieux mieux

obchod: běhat po obchodechcourir les magasins

obvyklý: obvyklý chod věcíle cours ordinaire des choses

pádit: pádit tryskemcourir au galop

písmo: psací písmoécriture courante

plán: krátkodobý plánprogramme à court terme

plavba: zámořská plavbavoyage au long cours

plout: plout po proudu řekydescendre le cours d'un fleuve

proběhnout: proběhnout normálně/obvyklým způsobemsuivre son cours

proud: plout po/proti proudu řekydescendre/remonter le cours du fleuve

průběh: dá(va)t volný průběh čemu citům ap.donner libre cours à qqch

přednáška: chodit na přednáškysuivre les cours

přirozený: přirozený chod věcícours naturel des choses

během: během jízdyen cours de route

čekat: To se dalo čekat.Il fallait s'y attendre., C'était couru.

devizový: devizový kurscours du change

elektrický: elektrický proudcourant électrique

intenzivní: intenzivní kurz čehocours intensif de qqch

letět: Musím letět.Il faut que je coure., Il faut que j'y aille.

blázinec: hotový blázineccour du roi Pétaud

holub: Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.Il vaut mieux tenir que courir.

noha: utíkat, co nohy stačícourir à toutes jambes

pelášit: pelášit jako zajíccourir comme un lapin

peníze: nebýt při penězích/být bez penězêtre à court d'argent/sans argent

povídat: Povídá se...Un bruit court...

prohánět: expr. prohánět děvčatacourir les filles

průvan: chytit průvanprendre froid dans un courant d'air

agenda: vést běžnou agenduexpédier les affaires courantes