Hlavní obsah

collégial [kɔleʒjal]

Přídavné jméno-iaux

  1. kolektivní vedení ap., kolegiální
  2. círk.kolegiátní kapitula ap.
  3. (cours) collégial všeobecně vzdělávací nebo odborný kurs po ukončení středního vzdělání a před začátkem vysokoškolského studia