Hlavní obsah

après [apʀε]

Předložka

  1. po, zanáslednost v časejour après jour, minute après minuteden za dnem, minutu po minutěcourir après qqn/qqchběžet za kým/čímAprès vous, je vous en prie.Až po vás, prosím. zdvořilostní frázeaprès avoir parlé infinitif passékdyž promluvilaprès quekdyž, poté co, až
  2. po, zanáslednost v prostoruTournez à gauche après le pont.Za mostem zahněte doleva.hovor. pleurer après qqn/qqchplakat po kom/čem
  3. d'après podle

Příslovce

  1. pak, potom, poténáslednost v časedix jours aprèso deset dní později, po deseti dnechEh bien ! Après ?Dobrá! A co dál?
  2. následující, dalšíla page d'aprèsnásledující stranacent mètres aprèspo sto metrech
  3. ci-après dále v textunáslednost v prostoruvoyez ci-aprèsviz dále

Vyskytuje se v

courir: courir aprèsqqn/qqch běhat, honit se za kým/čím

jour: jour après jourden co den, každého dne

aussitôt: aussitôt après son départihned po jeho odjezdu

ci: ci-aprèsdále

service: service après-ventezáruční a pozáruční servis

tout: après toutostatně, konec konců

après-midi: cet après-mididnes odpoledne

après-vente: service après-vente S. A. V.záruční a pozáruční servis, servisní služba

reboucher: Rebouchez soigneusement le flacon après usage.Po použití lahvičku pečlivě uzavřete.

calme: calme après la tempêteticho po bouři

cognée: jeter le manche après la cognéehodit flintu do žita

déluge: après nous le déluge !po nás potopa!

běhat: courir (après) les femmesběhat za ženskými

krátce: peu de temps avant/aprèskrátce předtím/potom

léto: vingt ans aprèsdvacet let nato, po dvaceti letech

letopočet: après Jésus-Christ, de notre ère, de l'Ère communenašeho letopočtu

opalování: crème solaire/après-soleilkrém na/po opalování

ospalý: être somnolent après un bon repasbýt ospalý po dobrém jídle

po: après vousaž po vás

voda: lotion après-rasagevoda po holení

vzít: après tout, tout bien considérécelkem vzato

záruční: service après-ventezáruční a pozáruční servis

buď: soit avant, soit aprèsbuď předtím nebo potom

hned: juste après le déjeunerhned po obědě

odpoledne: cet après-mididnes odpoledne

za: l'un après l'autre, l'un derrière l'autrejeden za druhým

flinta: jeter le manche après la cognéehodit flintu do žita

potopa: Après nous le déluge.Po nás (ať přijde) potopa.

après: ci-aprèsdále v textu