Hlavní obsah

lancée [lɑ̃se]

Podstatné jméno ženské

  • rychlost, běh vrženého předmětucourir sur sa lancéeběžet dál

Vyskytuje se v

lancer: se lancervrhnout se, pustit se i přen.

lancer: se lancerudělat se známým, udělat si jméno

: lancer un déhodit kostkou

défi: lancer un défivyzvat na souboj, hodit rukavici

drak: pouštět drakalancer un cerf-volant

koule: sport. vrh koulílancer du poids

pancířový: voj. pancéřová pěstlance-roquettes

pouštět: pouštět drakalancer un cerf-volant

vydat se: vydat se za kýmse mettre/se lancer/se jeter à la poursuite de qqn

vyzvat: vyzvat koho na soubojlancer un défi à qqn, provoquer qqn en duel

elán: pokračovat se stejným elánemcontinuer sur sa lancée

síra: dštít oheň a sírujeter/lancer feu et flammes