Hlavní obsah

couramment [kuʀamɑ̃]

Vyskytuje se v

courant: main courantemadlo, zábradlí schodiště, úč. denní kniha obchodní ap.

prise: prise de courant, prise (électrique)(elektrická) zásuvka, zástrčka, zdířka

air: courant d'airprůvan, proud vzduchu

charge: courant de chargenabíjecí proud

continu: courant continustejnosměrný proud

intermittent: courant intermittentpřerušovaný proud

redresser: fyz. redresser un courantusměrnit elektrický proud

tenir: tenir qqn au courantinformovat (průběžně) koho

titre: titre courantživé záhlaví

compte: compte courant, BeF compte à vueběžný účet, kontokorent

courir: faire qqch en courant(u)dělat co ve spěchu

emploi: d'un emploi courantběžný, běžného užití

chez: C'est une réaction courante chez lui.Je to u něj běžná reakce.

journée: dans le courant de la journéev průběhu dne

agenda: expédier les affaires courantesvést běžnou agendu

běžný: compte courantběžný účet

hovořit: parler couramment une langue étrangèrehovořit plynně cizím jazykem

informovat: tenir qqn au courantinformovat koho průběžně

měsíc: le cinq courantpátého tohoto měsíce

písmo: écriture courantepsací písmo

plynně: parler couramment une langue étrangèrehovořit plynně cizím jazykem

proud: nager contre le courantplavat proti proudu

stejnosměrný: courant continustejnosměrný proud

střídavý: courant alternatifelektr. střídavý proud

účet: compte courant, BeF compte à vueběžný účet

usměrňovat: redresser un courantelektr. usměrňovat elektrický proud

zvyklost: aller à contre-courantjednat proti ustáleným zvyklostem

elektrický: courant électriqueelektrický proud

normální: C'est monnaie courante.To je normální.

průvan: prendre froid dans un courant d'airchytit průvan

contre-courant: à contre-courantproti proudu