Hlavní obsah

couramment [kuʀamɑ̃]

Vyskytuje se v

contre-courant: à contre-courantproti proudu

courant: main courantemadlo, zábradlí schodiště, úč. denní kniha obchodní ap.

courant: compte courantběžný účet, kontokorent

courant: courant d'airprůvan, proud vzduchu

courant: courant (électrique)(elektrický) proud, elektřina

courant: au courantinformovaný

prise: prise de courant, prise (électrique)(elektrická) zásuvka, zástrčka, zdířka

air: courant d'airprůvan, proud vzduchu

charge: courant de chargenabíjecí proud

continu: courant continustejnosměrný proud

courant: ekon. prix courantběžná cena

intermittent: courant intermittentpřerušovaný proud

redresser: fyz. redresser un courantusměrnit elektrický proud

tenir: tenir qqn au courantinformovat (průběžně) koho

titre: titre courantživé záhlaví

compte: compte courant, BeF compte à vueběžný účet, kontokorent

courant: le cinq courantpátého tohoto měsíce

courant: monnaie couranteplatná měna, platné peníze, fig. běžný jev

courir: faire qqch en courant(u)dělat co ve spěchu

emploi: d'un emploi courantběžný, běžného užití

chez: C'est une réaction courante chez lui.Je to u něj běžná reakce.

courant: remonter le courantjít proti proudu

courant: hovor. Le courant passe.Kontakt je navázán.

courant: écrire au courant de la plumepsát plynně/bez přemýšlení/jak jdou myšlenky

journée: dans le courant de la journéev průběhu dne

agenda: vést běžnou agenduexpédier les affaires courantes

běžný: běžný účetcompte courant

hovořit: hovořit plynně cizím jazykemparler couramment une langue étrangère

informovat: informovat koho průběžnětenir qqn au courant

měsíc: pátého tohoto měsícele cinq courant

písmo: psací písmoécriture courante

plynně: hovořit plynně cizím jazykemparler couramment une langue étrangère

proud: plavat proti proudunager contre le courant

proud: elektrický proudcourant électrique

proud: stejnosměrný/střídavý proudcourant continu/alternatif

proud: jednofázový/třífázový proudcourant monophasé/triphasé

stejnosměrný: stejnosměrný proudcourant continu

střídavý: elektr. střídavý proudcourant alternatif

účet: běžný účetcompte courant, BeF compte à vue

usměrňovat: elektr. usměrňovat elektrický proudredresser un courant

zvyklost: jednat proti ustáleným zvyklostemaller à contre-courant

elektrický: elektrický proudcourant électrique

proud: výpadek proudupanne de courant

normální: To je normální.C'est monnaie courante.

proud: jít proti proudu přen.remonter le courant

průvan: chytit průvanprendre froid dans un courant d'air

průvan: udělat průvanfaire un courant d'air