Hlavní obsah

chez [ʃe]

Předložka

  • qqn u koho, ke komu v domě, bytě, zemi ap., v doběIl est rentré chez lui.Vrátil se domů.Elle rentre de chez son copain.Vrací se (domů) od svého přítele.

Vyskytuje se v

habitant: loger chez l'habitantubytovat se v soukromí

soi: chez soidoma, domů

vous: chez vousu vás doma

y: Je n'y suis (chez moi) pour personne.Pro nikoho nejsem doma.

arriver: arriver chez soipřijít domů

découvrir: découvrir une maladie chez un patientzjistit nemoc u pacienta

le, la: Le dimanche, je déjeune chez mes parents.Každou neděli obědvám u rodičů.

rentrer: rentrer chez soivrátit se domů

toi: chez toiu tebe

náš, naše: ob. mluvit po našemparler comme on parle chez nous

doma: u nás domachez nous

domů: Zítra se vracím domů.Demain je rentre chez moi.

jít: jít k doktorovialler chez le médecin

když: Když jsem se vrátil domů, všichni už spali.Quand je suis rentré chez moi, tout le monde dormait déjà.

když: Když jsem dokončil práci, odešel jsem domů.Mon travail terminé, je suis rentré chez moi.

lékař: jít k lékařialler chez le médecin

mně: Přijď ke mně.Viens chez moi.

muset: Musím (jít) domů.Je dois rentrer chez moi.

od, ode: Vracím se o lékaře.Je rentre de chez le médecin.

pohodlí: Udělejte si pohodlí.Faites comme chez vous.

přijít: přijít z práce domůrentrer du travail chez soi

sebe: Je u sebe.Il est chez lui.

stýskat se: Stýská se mi po domově.Mon chez-moi me manque., po domovině J'ai le mal du pays.

u: bydlet u rodičůhabiter chez ses parents

u: u lékařechez le médecin

vrátit se: vrátit se domůrentrer chez soi

zavézt: zavést koho domůconduire qqn à la maison/chez lui

doma: Chovejte se jako doma.Faites comme chez vous.

krev: Přešlo mu to do krve.Cela est devenu une habitude chez lui.

vytáhnout: nevytáhnout paty z domune jamais mettre les pieds hors de la maison/hors de chez soi