Hlavní obsah

arriver [aʀive]

Vyskytuje se v

arrivée: arrivée du trainpříjezd vlaku

bon: arriver bon premierdojet první

pas: arriver sur les pas de qqnpřijít těsně po kom

pouvoir: Il peut arriver que...Může se stát, že...

rescousse: arriver à la rescousse de qqnpřijít komu na pomoc

retard: arriver en retardpřijít se zpožděním

afin de: Je me hâte afin d'arriver à l'heure.Pospíchám, abych přišel včas.

départ: tableau des départs et des arrivées (informační) tabule odjezdů a příjezdů

ficher: Il se fiche de ce qui peut arriver.Kašle na to, co se může stát.

canon: arriver comme un boulet de canonpřiletět jako kulový blesk

carême: arriver comme mars en carêmepřijít jako na zavolanou

ceinture: ne pas arriver à la ceinture de qqnnesahat komu ani po kotníky

cyclone: arriver comme un cyclonepřiřítit se

fauteuil: arriver dans un fauteuilhladce zvítězit

mouchoir: sport. arriver dans un mouchoirdoběhnout v pelotonu

nommé: arriver à point nommépřijet v pravý okamžik

port: arriver à bon portšťastně dorazit (do cíle)

souffler: hovor. Il croit qu'il va y arriver en soufflant dessus.Myslí si, že to udělá raz dva.

dorazit: arriver à temps/en retarddorazit včas/se zpožděním

dospět: arriver à la conclusion que..dospět k závěru, že..

odjezd: arrivées et départs příjezdy a odjezdy na nádraží

okamžik: arriver au bon momentpřijít ve správný okamžik

peloton: arriver dans un mouchoirdoběhnout v pelotonu

poslední: arriver au dernier momentpřijít na poslední chvíli

prázdný: arriver les mains videspřijít s prázdnýma rukama

příchod: arrivée tardivepozdní příchod

příjezd: arrivées et départspříjezdy a odjezdy (vlaků)

pytel: un flot de qqch est arrivépřen. roztrhl se pytel s čím

správný: arriver au bon momentpřijít ve správný okamžik

svítat: Le jour arrive/se lève/naît/paraît.Svítá.

uragán: arriver qqpart comme un ouraganpřen., expr. vtrhnout kam jako uragán

včas: arriver à l'heurepřijít včas

vzduch: arrivée d'airpřívod vzduchu

aniž: Il est venu sans annoncer son arrivée.Přišel, aniž se ohlásil.

ano: Je n'arrive que la semaine prochaine, d'accord ?Přijedu až za týden, ano?

: Quoi qu'il arrive.Ať se stane cokoli.

: Il n'arrive que demain.Přijde až zítra.

dokázat: Il n'y arrive pas.Nedokáže to.

dostat se: Je fais comment pour arriver à la gare ?Jak se dostanu na nádraží?

hned: J'arrive tout de suite.Přijdu hned.

jak: Je fais comment pour y arriver ?Jak se tam dostanu?

na: arriver au bout du mondedojít na konec světa

nepodařit se: Je ne suis pas arrivé à être à temps.Nepodařilo se mi přijít včas.

nevhod: tomber mal, arriver mal à propos/à contretempspřijít nevhod

přijet: arriver à l'heure/en retardpřijet včas/se zpožděním

přijít: arriver en retardpřijít se zpožděním

přiletět: arriver en avionpřiletět letadlem

stát se: Qu'est-ce qui t'est arrivé ?Co se ti stalo?

zpoždění: arriver en retardpřijít se zpožděním

doufat: J'espère bien y arriver.Doufám, že se mi to podaří.

hladce: arriver dans un fauteuil, remporter une victoire facile, arriver bon premierhladce zvítězit

hotový: Le malheur est arrivé.Neštěstí bylo hotovo.

křížek: arriver comme les carabiniersexpr. přijít s křížkem po funuse

mít: Tu peux y arriver !Máš na to! schopnostmi

ocitnout se: arriver au point mortoctnout se na mrtvém bodě

sahat: Il ne lui arrive/vient même pas à la cheville.Nesahá mu/jí ani po kotníky.

utnout: Cela arrive même au meilleur.I mistr tesař se někdy utne.

arriver: arriver en Francepřijet do Francie